Etusivu

Palosuojelurahasto 2025

Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta

Visio 2025

Palosuojelurahasto - päätöksillään tehokas paloturvallisuuden edistäjä

Strateginen tavoite

Paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Erityisavustukset myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Rakennushankkeet
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen, vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen sekä harjoitusaluehankkeisiin.
Kalustohankinnat
Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Sopimuspalokuntien pienavustukset
Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus.
Yleisavustukset
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.
Innovaatiopalkinto
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta Innovaatiosta.

Ajankohtaista

Ajankohtaista sihteeristössä

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara jää virkavapaalle ajalle 15.7.2015 – 31.12.2016. Kesäaikana sihteeristö on samanaikaisesti poissa viikon 30: 20. – 24.7.2015.  

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvionti 2015

Jaalan VPKn kalustoa
Palosuojelurahaston (PSR) kalustohankkeiden avustustoiminta arvioitiin tammi-toukokuun 2015 välisenä aikana. Arviointia varten tehtiin avustustoimintaa laajalti kartoittavat kyselyt Webropol-kyselyinä kaikille pelastuslaitoksille ja otosluontoisesti 250 sopimuspalokunnalle sekä haastateltiin noin 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa. Sähköisiin kyselyihin vastasivat kaikki pelastuslaitokset ja 100 sopimuspalokuntaa. Arviointityön aikana konsultit kävivät läpi myös laajalti rahaston kalustohankeavustuksiin liittyvää tausta-aineistoa.

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.5.2015

Palosuojelurahaston hallituksen kevään viimeisessä kokouksessa päätettiin niin vuoden 2015 kalustohankeavustuksista kuin innovaatiopalkinnon jaosta sekä sopimuspalokuntien pienavustuksista. Lisäksi käsiteltävänä oli joukko hallinnollisia asioita.

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 29.4.2015

Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 29.4.2015 kuultiin kalustohankkeiden vaikuttavuusarvion väliraportti ja hallitus ja sihteeristöantoivat omat kommenttinsa. Päätösasioita oli tällä kertaa vähemmän ja kokous keskittyi enemmänkin toiminnan kehittämiseen.

Palosuojelurahaston www-sivut uusiutuvat

Palosuojelurahaston www-sivut uusituvat huhti-toukokuun vaihteessa.

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 25.3.2015

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 25.3.2015 seuraavat päätökset

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 11.2.2015

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 11.2.2015 seuraavat päätökset

Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 11.2.2015.

Palosuojelurahaston hallituksen vuoden 2015 ensimmäinen kokous pidetään 11.2.2015.

Palosuojelurahasto osallistui Turvallisuus 2014 -messuille Jyväskylässä 3-5. syyskuuta

PSR messuosasto
Palosuojelurahasto osallistui 3 -5. syyskuuta Jyväskylässä järjestettyihin Turvallisuus 2014 -messuille. Yli puolen vuoden suunnittelu kiteytyi kolmeen pitkään mutta palkitsevaan messupäivään.