Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 27.2.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 27.2.2019.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 17.4.2019.
  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston Tilinpäätöksen 2018.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalle 1.1.2019–30.6.2019.

Avautuvat haut

Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2019 erityisavustusten 2. hakukierroksen. Hakuaika päättyy 15.5.2019. Lisätietoja: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittamishankkeisiin

Avustuspäätökset

Vuoden 2019 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui 15.12.2018 määräaikaan mennessä 21 hakijataholta yhteensä 27 hakemusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2019 yhteensä 3 350 000 euroa.

Rahaston hallitus myönsi vuoden 2019 1. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 1 572 426 euroa 17 hankkeeseen.

Vuoden 2019 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liite

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 8 kpl

1. Kuntaliitto Palvelut Oy
SMDno-2017–2055
Muutoshakemus; Paloriski-ilmoitukset ja viranomaistyön kehittäminen -hankkeen rahoitus ja aikataulu

Hakija on 22.12.2018 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.4.2019 saakka sekä muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.4.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.7.2019 mennessä. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä päivitetyn budjetin mukaiset muutokset hankkeen määrärahaan. Avustuksen kokonaissumma ei muutu. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Brita Somerkoski
SMDno-2017-2052
Jatkoaikahakemus; Paloturvallisuuskirjan kääntäminen -hanke

Hakija on 27.12.2018 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 10.4.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 10.4.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 10.7.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Markku Haranne
SMDno-2014-2614
Jatkoaikahakemus; Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa -hanke

Hakija on 21.12.2018 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2019 saakka ja tilityksen toimittamiselle 30.9.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.9.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Pirkanmaan pelastuslaitos
SMDno-2018-1072
Jatkoaikahakemus; Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hanke

Hakija on 2.1.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
SMDno-2018-1068
Muutoshakemus; Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet -hankkeen tuensaajat ja budjetti

Hakija on 17.1.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen tuensaajiin siten, että avustuksen hakijana sekä tuensaajana ovat VTT, Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta. Hakija hakee muutosta myös hankkeen budjettiin siten, että Palosuojelurahaston avustussumma pienenee 208 290 eurosta 168 564 euroon

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä, että kaikki hankkeen osapuolet VTT, Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta mainitaan avustuksen tuensaajina.

Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä, että yksinomaan VTT:n sijaan avustuksen saajia ovat VTT, Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta. Avustuksen tilitys toteutetaan siten, että Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta toimittavat omat selvitykset avustuksen käytöstä VTT:lle joka toimittaa kaikkien osalta tilitykset ja selvitykset avustuksen käytöstä rahastoon.

Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyn mukaisesti. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 230 910 euroa (aiempi päätös 285 290 euroa). Palosuojelurahaston avustus voi olla enintään 168 564 euroa (aiempi päätös 208 290 euroa), josta VTT:n avustusosuus on enintään 97 964 euroa, Aalto-yliopiston avustusosuus enintään 36 300 euroa, Suomen Palopäällystöliiton osuus enintään 8 000 euroa ja Sysmän kunnan osuus enintään 26 300 euroa.

Avustus saa olla yhteensä enintään 168 564 euroa ja yhteensä enintään 73 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusprosentti ei muutu aiemmasta.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
SMDno-2015-532
Muutos- ja jatkoaikahakemus; sammutusauto (Nummela)

Hakija on 9.11.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 31.1.2019 saakka sekä muutosta hakemukseen siten, että avustus kohdistetaan Hangon paloasemalle sijoitettuun sammutusautoon (LU 901).

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2019 mennessä. Jatkoaikaa oli haettu 9.11.2018 päivätyllä hakemuksella 31.1.2019 saakka, mutta asia jäi kokouksessa 29.11.2018 pöydälle lisäselvitystä varten. Palosuojelurahasto päätti samalla hyväksyä esityksen siitä, että avustus kohdistetaan Hangon paloasemalle sijoitettuun sammutusautoon (LU 901). Tilitykseen tulee liittää hankintatiedot Hangon paloasemalle sijoitetusta sammutusautosta (LU 901). Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Köyliön Läntinen VPK
SMDno-2018–1909
Oikaisuvaatimus

Hakija on 3.12.2018 päivätyllä kirjeellä hakenut oikaisua 29.11.2018 annettuun avustuspäätökseen sammutusvarustehyllykön avustuksen osalta. Sammutusvarustehyllykön hankintakustannukset olivat 3086,84 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa aiempaa päätöstään (SMDno-2018-1909, 29.11.2018) ja myöntää Köyliön Läntinen VPK ry:lle yhteensä 1 234 euron avustuksen sammutusvarustehyllykön hankintakustannuksiin. Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Avustukseen nähden noudatetaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

8. Ruskon VPK
SMDno-2018–1765
Oikaisuvaatimus

Hakija on 7.11.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut oikaisua 24.10.2018 annettuun kielteiseen otsonointikaapin avustuspäätökseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä oikaisuhakemuksen.

Palosuojelurahaston hallitus on käsitellyt otsonointikaapin mahdollista lisäämistä sopimuspalokuntien avustettaviin hankintoihin. Hallitus päätti kokouksessa 29.11.2018, ettei otsonointikaappia hyväksytä sopimuspalokuntien avustettaviin hankkeisiin hakukirjeeseen 2019.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (30 kpl) seuraavasti:

 

Asiakohta

 

SMDno

 

Saaja

 

Euro

8.2.1

SMDno-2018-2142

Virkkalan VPK

 

2 658

8.2.2

SMDno-2018-2147

Ingå FBK

 

5 337

8.2.3

SMDno-2018-2199

Virkkalan VPK

 

406

8.2.4

SMDno-2018-2358

Espoon VPK

 

2 284

8.2.5

SMDno-2018-2424

Österby FBK

 

273

8.2.6

SMDno-2018-2214

Villähteen VPK

 

1 751

8.2.7

SMDno-2018-2256

Keski-Hollolan VPK

 

3 612

8.2.8

SMDno-2018-2150

Vaasan VPK

 

5 454

8.2.9

SMDno-2018-2170

Rovaniemen VPK

 

1 702

8.2.10

SMDno-2018-2186

Tammisalon VPK

 

1 329

8.2.11

SMDno-2018-2213

Rantsilan palomiesyhdistys

 

996

8.2.12

SMDno-2018-2226

Mäntsälän VPK

 

3 194

8.2.13

SMDno-2018-2307

Ylöjärven VPK

 

3 299

8.2.14

SMDno-2018-2310

Turun VPK

 

1 722

8.2.15

SMDno-2018-2311

Oripään VPK

 

1 996

8.2.16

SMDno-2018-2351

Rautpohjan VPK

 

806

8.2.17

SMDno-2018-2374

Oulun VPK

 

1 021

8.2.18

SMDno-2018-2380

Siltakylän VPK

 

809

8.2.19

SMDno-2018-2381

Hyvinkään VPK

 

2 035

8.2.20

SMDno-2018-2423

Kotkan VPK

 

5 144

8.2.21

SMDno-2018-2425

Uudenkoiviston VPK

 

4 973

8.2.22

SMDno-2018-2426

Helsingin VPK

 

1 397

8.2.23

SMDno-2019-76

Friherrsin VPK

 

1 101

8.2.24

SMDno-2019-118

Savion VPK

 

4 923

8.2.25

SMDno-2019-125

Porin VPK

 

6 448

8.2.26

SMDno-2019-169

Ruokolahden VPK

 

336

8.2.27

SMDno-2019-182

Huittisten VPK

 

5 954

8.2.28

SMDno-2019-184

Lavian VPK

 

4 501

8.2.29

SMDno-2019-234

Nakkilan VPK

 

6 279

 

81 740

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
SMDno-2018-2189, Perniön VPK

Johanna Herrala