Hallituksen kokouksen 3.5.2012 päätökset

 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 5.3.2012

 Hallinnolliset ja muut päätökset:

  • Palosuojelurahaston hallitus päätti yksimielisesti ottaa rahaston ylitarkastajan tehtävään YTM, TT Johanna Herralan 1.6.2012 lukien.

 Kalusto- ja rakennushankehaku 2012

Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankeavustuksista.

Rahastoon saapui määräaikaan mennessä 125 avustushakemusta, joista kalustohankehakemuksia oli 90 ja rakennushankehakemuksia 35. Rahasto teki myönteisen päätöksen 51 kalustohankkeeseen (56,6 % haetusta) sekä 11 rakennushankkeeseen (31,4 % haetusta). Kalustohankkeisiin myönnettiin avustusta 1 63 776 euroa ja rakennushankkeisiin 3 080 000 euroa. Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 alittui 5 624 eurolla. Yksi hanke-esitys jäi pöydälle 31.5.2012 saakka.

Myönteiset kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012 

Kaikki kalusto- ja rakennushankepäätökset 2012

Palosuojelurahaston yleisavustukset vuodelle 2013 julistettiin avatuksi.

  • Yleisavustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa marraskuun lopussa 2012.

Rahasto teki neljä jatkoaika- tai muutoshakemusta sekä 20 Sopimuspalokuntien pienavustuspäätöstä

Muutos- ja jatkoaikahakemukset sekä pienavustukset