Hallituksen kokouksen 6.2.2013 päätökset

Palosuojelurahaston hallitus teki 6.2.2013 pitämässään kokouksessa oheisessa tiedostossa olevat päätökset

Päätöstiedote 6.2.2013