Hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 6.2.2013 ja 11.3.2013

Palosuojelurahaston hallituksen kokousaikataulu vuonna 2013:

6.2.,  11.3.,  23.4.,  30.5.,  3.9.,  24.10. ja 26.11.2013.