- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 17.4.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 17.4.2019

Hallinnolliset ja muut päätökset

Avustuspäätökset

Vuoden 2019 pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 rakennushankehakemukset.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2019 rakennushankeavustusta yhteensä 1 666 858 euroa 14 hankkeeseen.

Rahastoon saapui 18 rakennushankehakemusta. Yksi hakemus oli saapunut aluehallintovirastoon määräajan jälkeen ja sitä ei käsitelty. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 14 hankkeeseen, mikä tekee 77,8 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisten rakennushankepäätöksien osuus oli 55,6 % haetusta.

Vuoden 2019  päätökset rakennushankkeisiin Liite: Rakennushankehaku avustuspäätökset 2019 [1]

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

1. Turun yliopisto / OPTUKE-verkost
SMDno-2017-980

Jatkoaikahakemus, OPETURVA II -hanke

Hakija on 10.2.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.6.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.9.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-925
Jatkoaikahakemus, Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hanke

Suomen Palopäällystöliitto hakee 4.3.2019 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2019 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 29.2.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 29.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Tapaturva Oy
SMDno-2017-2050

Muutoshakemus, Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tekninen päivittäminen -hanke

Tapaturva Oy hakee 19.3.2019 ja 30.3.2019 saapuneilla kirjeillä jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2019 asti ja tilityksen toimittamiselle 28.2.2019 saakka sekä muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 28.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Työterveyslaitos
SMDno-2017-2032

Jatkoaikahakemus, Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hanke

Työterveyslaitos hakee 25.3.2019 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 10.12.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 10.12.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 10.3.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pelastusopisto
SMDno-2017-2036
Muutoshakemus, Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hanke

Pelastusopisto hakee 29.3.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin hakijan esittämän mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Kalajoen kaupunki
SMDno-2017-200
Muutoshakemus, paloaseman rakentaminen

Kalajoen kaupunki hakee 24.1.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeelle myönnettyyn avustuksen määrään.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä muutoshakemuksen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 31 kpl

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (31 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
6.2.1 2019-549 Veikkolan VPK 755
6.2.2 2019-550 Veikkolan VPK 1 029
6.2.3 2019-365 Ahtialan VPK 2 483
6.2.4 2019-235 Panelian VPK 2 140
6.2.5 2019-255 Helsingin VPK 5 052
6.2.6 2019-256 Vanhan Käpylän VPK 1 815
6.2.7 2019-258 Kårböle FBK / Kaarelan VPK 4 830
6.2.8 2019-262 Salon VPK 1 224
6.2.9 2019-263 Uudenkoiviston VPK 1 793
6.2.10 2019-264 Koljalan VPK 1 027
6.2.11 2019-265 Koljalan VPK 773
6.2.12 2019-292 Teuron-Kuuslammin VPK 2 239
6.2.13 2019-287 Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 1 147
6.2.14 2019-289 Kokemäen VPK 6 730
6.2.15 2019-306 Marjaniemen VPK 10 911
6.2.16 2019-316 Rovaniemen VPK 980
6.2.17 2019-342 Kaarinan VPK 864
6.2.18 2019-397 Jokelan VPK 3 376
6.2.19 2019-413 Rauman VPK 4 217
6.2.20 2019-499 Haagan VPK 1 004
6.2.21 2019-557 Elimäen VPK 336
6.2.22 2019-586 Eurajoen VPK 724
6.2.23 2019-592 Jokioisten VPK 800
6.2.24 2019-606 Honkilahden VPK 2 548
6.2.25 2019-613 Pornaisten VPK 2 878
6.2.26 2019-618 Savonlinnan VPK 2 286
6.2.27 2019-622 Hämeenlinnan VPK 4 656
6.2.28 2019-647 Vårdö FBK 1 089
6.2.29 2019-663 Särkisalmen VPK 5 596
6.2.30 2018-2256 Keski-Hollolan VPK 314
75 696

Ei hyväksyttyjä hakemuksia (1 kpl):

Asiakohta SMDno Saaja
6.2.31 2019-285 Levannon VPK

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Panelian VPK 2019-235
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vilkkupaneelin ja sireenin kustannuksia (1 800 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Helsingin VPK 2019-255

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu datatykin asennuksen ja kaapeloinnin kustannuksia (580,58 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Vanhan Käpylän VPK 2019-256
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu rescuelaikan kustannuksia (318,80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutussaappaiden kustannuksia (241,80 euroa); pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos varustaa miehistön sammutusasukokonaisuudet.

Teuron-Kuuslammin VPK 2019-292
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusvaatteiden ja moottoriruiskun akun kustannuksia (2 199,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019.

Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 2019-287

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalupakin ja niskatukien sekä niiden tarvikkeiden kustannuksia (220,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokemäen VPK 2019-289
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden kustannuksia (585,28 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Marjaniemen VPK 2019-306

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan laipan ja teräketjun, palokuntanuorten talvileirin osallistumismaksujen, vara-avaimien, peltivanteiden, vaijerin ja riippulukkojen kustannuksia (2 213,20 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jokelan VPK 2019-397

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokypärän, niskasuojan, kypärälampun pidikkeen ja käsiopastimien kustannuksia (1 767,39 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntatakkien ja taittopolettien kustannuksia (220,50 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suojaintarkastuksen ja valaisimen akuston kustannuksia (468,30 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen ja taittopolettien kustannuksia (442,44 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019.

Rauman VPK 2019-413

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden, palvelusasun ja t-paitojen kustannuksia (698,82 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pysäytysmerkin kustannuksia (409,08 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Haagan VPK 2019-499

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu väliasujen merkkien ja nimikylttien, paukkuliivien suolapanosten ja laukaisusarjojen, pikakorjausteipin sekä adapterin kustannuksia (405,75 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Eurajoen VPK 2019-586

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-taskujen kustannuksia (40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Jokioisten VPK 2019-592

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden varustelaukun kustannuksia (80,65 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu turvasaappaiden kustannuksia (133,47 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hämeenlinnan VPK 2019-622

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen, kojelautakameran ja invertterin kustannuksia (1 817,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kårböle FBK 2019-258

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ylläpitolaturin kustannuksia (145,00 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset:

Levannon VPK SMDno-2019-235

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvityötakkien kustannuksia (1 102,36 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.