Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 23.10.2015

Palosuojelurahaston hallitus kokoontui syyskauden toiseen kokoukseen 23.10.2015. Kokouksen yhteydessä kuultiin yleisavustettavia järjestöjä tulevaisuuden näkymistä.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Palosuojelurahaston hallitus valitsi ylitarkastajan viransijaiseksi ajalle 28.10.2015 – 31.12.2016 kasvatustieteiden maisteri Tina Heinon
 • Vuoden 2016 rakennushankeavustukset julistettiin haettaviksi
 • Vuoden 2016 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi, palkinnon enimmäismäärää nostettiin korkeintaan 20 000 euroon
 • Vuoden 2015 3. hakukierros valtakunnallisiin erityisavustuksiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin julistettiin haettavaksi, ylimääräinen haku
 • Päätettiin keskeyttää rahaston sähköisen asioinnin ratkaisun kehittäminen
 • Käsiteltiin vuoden 2016 alustava toimeenpanosuunnitelma ja taloussuunnitelman 1. luonnos
 • Merkittiin tiedoksi yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraportit
 • Merkittiin tiedoksi talousseuranta 1.-3. neljännekseltä 2015
 • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston sisäministeriön sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus ja toimenpidesuunnitelma
 • Merkittiin tiedoksi rahaston osallistuminen omalla osastolla FinnSec 2015-messuille
 • Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto, jälkiseurantaraportti
 • Seuraava, vuoden 2015 viimeinen, kokous päätettiin pitää 1.12.2015 ja vuoden 2016 ensimmäinen kokous 16.2.2016

Avustuspäätökset

Pöydälle jääneet erityisavustukset vuoden 2015 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 2 kpl

Pelastusopisto, SMDno-2015–955, Paloturvallisuuskulttuurin rapautuminen

Pelastusopisto on hakenut 122 504 euron (74,7 %) avustusta Paloturvallisuuskulttuurin rapautuminen -hankkeeseen, ajalle 1.9.2015 – 30.8.2017.

Päätös:  Palosuojelurahaston hallitus päättänyt hylätä hakemuksen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2015–961, Palokuntatoiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt – miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 68 920 euron (100 %) avustusta Palokuntatoiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt – miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää? -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 – 31.12.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 68 920 euron, enintään hyväksyttyjen kustannusten suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua Suomen sopimuspalokuntien liiton edustaja ja hanke tulee tehdä yhteistyössä liiton kanssa. Hankkeen tuloksiin tulee sisällyttää toimenpide-ehdotukset.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6 kpl

SMDno/2014/217; Joutsan kunta, avustuksen muutospäätös

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Joutsan kunnalle 26.3.2014 annettua päätöstä siten, että paloaseman korjausrakentaminen sisältää ainoastaan varavoimakoneen hankinnan sekä pakokaasunpoistojärjestelmän asentamisen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno/2014/359; Idänpään ja Ympäristön VPK ry; säiliöauton hankinta, tilityksen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Idänpään ja Ympäristön VPK ry:lle 22.4.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2015-28; Teknologian tutkimuskeskus VTT; Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen – kansainväliset mittarit (PetoMitta), hankkeen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle annettua päätöstä siten, että hankkeen toteutusaikaa pidennetään 30.11.2015 saakka.  Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno-2014-1828; Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry; myönnetyn yleisavustuksen takaisinperintä/tilityksen pidättäminen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää hyväksyä 12 500 euron tilityksen Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto Ry:lle. Vuoden 2014 VIKSU- leirin osalta takaisinperinnän ja/tai maksamatta olevan avustusosuuden pidättämisen tarpeesta tehdään päätös vuoden 2015 yleisavustuksen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä rahaston hallituksen kokouksessa toukokuussa 2016.

SMDno/2013/988; Työterveyslaitos; ”Vähentääkö Skellefteå – malli palomiesten altistumista operatiivisissa toiminnassa” -hanke; tilityksen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Työterveyslaitokselle 3.9.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

SMDno/2013/2141; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; ”Haka hallinnointikannan kehittämishanke”; -hankkeen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle 25.2.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 29.2.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 15 kpl

Asiakohta SMDno Saaja Euro
11.2.1 2015-1278 Honkilahden VPK ry 4 388
11.2.2 2015-1547 Rauman VPK ry 2 279
11.2.3 2015-1057 Forssan VPK ry 2 288
11.2.4 2015-1295 Forssan VPK ry 435
11.2.5 2015-1342 Hauhon Kk:n VPK ry 1 102
11.2.6 2015-1299 Hämeenlinnan VPK ry 3 828
11.2.7 2015-1609 Lappeenrannan VPK ry 5 583
11.2.8 2015-1688 Liedon VPK ry 2 212
11.2.9 2015-1665 Mikkelin Esikaupungin VPK ry 3 396
11.2.10 2015-1358 Paimion VPK ry 4 898
11.2.11 2015-1669 Pornaisten VPK ry 341
11.2.12 2015-1595 Vaaralan VPK ry 1 878
11.2.13 2015-1683 Vanda FBK rf 2 068
11.2.14 2015-1329 Västanfjärds FBK rf 5 634
 Yhteensä 40 330
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
11.2.15 2015-1684 Muonion VPK ry 0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Forssan VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi Salibandy maalivahdin varusteisiin (200 e) eikä leiriteltan (2743,50 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


Päätöstiedote 23.10.2015

Rakennushankkeet 2016 -hakukirje

Innovaatiopalkinto 2016 -kirje

Erityisavustukset valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2015 3. kierros -hakukirje