Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.11.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.11.2019.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 27.2.2020.
  • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeen vuodelle 2020. Kirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/pienavustukset
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 7.2.2020. Hakukirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/kalusto

Avustuspäätökset

Vuoden 2020 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 218 000 €

Koulutustoiminta 140 000 € Valistustoiminta 78 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 403 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 300 000 € Turvallisuusviestintä 39 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 64 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 166 000 €

Koulutustoiminta 9 500 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 151 500 €

Palotutkimusraati ry – 11 000 €

SPEK-ryhmä – 2 422 000 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 462 058 € Turvallisuusviestintä 747 558 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 212 384 €

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 7 kpl

1. Suomen Palopäällystöliitto  ry
SMDno-2017-925

Jatkoaikahakemus, Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hanke

Hakija on 22.10.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.9.2020 saakka ja hankkeen tilitykselle 31.12.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.9.2020 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.12.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Klaukkalan Metsäkylän VPK ry
SMDno-2019-388

Jatkoaikahakemus, paloaseman jätevesijärjestelmän korjaushanke

Hakija on 3.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen aloittamiselle 31.5.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen aloittamiselle jatkoaikaa 31.5.2020 asti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Taivalkosken kunta
SMDno-2019-403

Jatkoaikahakemus, uusi paloasemahanke

Hakija on 4.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen aloittamiselle 15.6.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen aloittamiselle jatkoaikaa 15.6.2020 asti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Tampereen teknillinen yliopisto
SMDno-2018-2357

Muutoshakemus, Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa -hanke

Hakija on 5.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutosta haentaan kustannuslajien väliseen jaotteluun sekä  kustannusten jakautumiseen vuosien 2019 ja 2020 välillä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaiset muutokset hankkeen taloussuunnitelmaa. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pirkanmaan pelastuslaitos
SMDno-2018-263
Muutoshakemus, Kangasalan paloaseman harjoitusalueen palotalohanke

Hakija on 13.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen käyttöaikaan ja kokonaiskustannuksiin. Hakija hakee muutosta hankkeen käyttöajan lyhentämiseen 15-vuoteen sekä kokonaiskustannusten nostamiseen vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen käyttöajan lyhentämisen 30 vuodesta 15 vuoteen. Rahaston hallitus toteaa, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet alkuperäisestä arviosta 265 000 euroa 458 000 euroon.

6. Lappeenrannan VPK ry
SMDno-2016-194
Muutoshakemus, uuden paloaseman rakentaminen

Hakija on 13.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja kokonaiskustannuksiin. Hakija hakee muutosta ensihoidon käytössä olevien tilojen 77,5 m² siirtämiseksi pois hankkeen käytöstä ja niiden rakentamiskustannusten vähentämistä kokonaiskustannuksista.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen muutoksen hankkeen sisältöön ja kokonaiskustannuksiin. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset muutoksen jälkeen ovat 1 486 316 euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta myönnetyn avustuksen määrään. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Bobäck FBK
SMDno-2019-378
Muutoshakemus, kellariremonttihanke

Hakija on 15.11.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta päätöksen sisältöön. Hakija hakee muutosta päätöksessä olevan sopimuspalokuntia koskevaan lisäehtoon koskien omaisuuden mahdollista luovuttamisesta pelastustoimen alueelle, jos palokunta lopettaa toimintansa tai jos palokuntasopimus lakkaa tai irtisanotaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen 17.4.2019 avustuksen hakijalle tehtyyn avustuspäätökseen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (21 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
9.2.1 2019-1991 Vihdin VPK ry 3 164
9.2.2 2019-2022 Kyrkslätt FBK fr 3 616
9.2.3 2019-2027 Pitkäjärven VPK ry 9 514
9.2.4 2019-2067 Vanhankylän seudun VPK ry 2 482
9.2.5 2019-1908 Laajasalon VPK ry 189
9.2.6 2019-1926 Euran VPK ry 9 524
9.2.7 2019-1927 Tuiskulan VPK ry 2 312
9.2.8 2019-1941 Lemun VPK ry 321
9.2.9 2019-1946 Kosken Tl VPK ry 1 240
9.2.10 2019-1949 Perttelin VPK ry 1 216
9.2.11 2019-1955 Vantaan VPK ry 746
9.2.12 2019-2029 Huittisten VPK ry 1 191
9.2.13 2019-1992 Tuusulan VPK ry 1 205
9.2.14 2019-2020 Puistolan VPK ry 3 927
9.2.15 2019-2028 Jämsänkosken VPK ry 822
9.2.16 2019-2044 Rautpohjan VPK ry 1 346
9.2.17 2019-2059 Kokemäen VPK ry 6 136
9.2.18 2019-2084 Perttelin VPK ry 654
9.2.19 2019-2085 Tarvasjoen VPK ry 1 786
9.2.20 2019-2107 Marjaniemen VPK ry 5 105
56 496

Hylätyt hakemukset:

2019-2037 Lappajärven Palomiehet ry

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Kyrkslätt FBK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ulkokrysanteemin, miehistötilan ensiaputarvikkeiden, television ja seinätelineen eikä miehistötilan ikkunoiden kustannuksia (1 090,14 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pitkäjärven VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuivaushenkareiden kustannuksia (167,40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Vanhankylän seudun VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suodattimien kantokoteloiden ja suojapussitelineen kustannuksia (330 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Laajasalon VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu turvallisuusviestinnän A-taulujen ja esittelypöydän kustannuksia (593 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Euran VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-kantimien ja juomapullojen kustannuksia (544,53 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tuusulan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lämpökameran akkujen ja rescueterien kustannuksia (307,65 euroa); kyseessä on varaosa, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Rautpohjan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (74,40 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokemäen VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu mönkijän ajosiltojen, sidontavöiden eikä kärryjen kiinteiden työvalojen kustannuksia (410,06 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Marjaniemen VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalin lattiasuojamateriaalin, viemäreiden kuntotutkimuksen, vaarallisten puiden kaadon, paloauton maalauksen, vetokoukun eikä aseman ilmalämpöpumppujen kustannuksia (10 372,63 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.