Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.2.2022

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.2.2022.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston seuraava kokous on 23.3.2022.
 • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2021.
 • Avautuva haku:
  Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2022 erityisavustusten 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Hakuaika päättyy 15.5.2022. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään.Aihealueet ovat:
  Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
  Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
  Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa.
  Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.Hakuilmoitus tulee lähipäivinä Palosuojelurahaston www-sivuille: http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 8 kpl

1. Suomen Palopäällystöliitto ry
SMDno-2018-1018

Jatkoaikahakemus, FEU-juhlaseminaari ja -kokous -hanke

Hakija on hakenut hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa 30.7.2022 saakka sekä jatkoaikaa  lopputilityksen toimittamiselle 30.9.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.7.2022 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 30.9.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Kylät ry
SMDno-2020-1342

Muutoshakemus, Kyläturvallisuus 2025 -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2019-1003
Muutoshakemus, Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) -hanke

Hakija on  hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Pelastusopisto
VN/13684/2021
Muutoshakemus, Hankkeen aloitusajankohdan siirto; Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen aloittamisajankohtaan. Uusi hankeaika olisi 1.5.2022 – 30.4.2024. Lisäksi hakija on hakenut jatkoaikaa vuosiraportin toimittamiselle  30.4.2023 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 30.7.2024 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.4.2024 saakka sekä vuosiraportin toimittamiselle 30.4.2023 saakka ja lopputilityksen toimittamiselle 30.7.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pelastusopisto
VN/6261/2021
Muutos- ja jatkoaikahakemus, NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus -hanke

Hakija  hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamiselle haetaan myös jatkoaikaa 30.6.2024 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 30.9.2024 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2024 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 30.9.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Pelastusopisto
SMDno-2019-2377
Muutoshakemus, Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hanke

Hakija on hakenut muutosta osallistujien työpanoksen ilmoittamisen laskentatapaan. Hakija pyytää mahdollisuutta ilmoittaa osallistujatiedot sekä laskennallisen arvon (32 euroa/tunti) osallistujalistan mukaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen osallistujien työpanoksen ilmoittamisen laskentatapaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Turun ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2019-1007

Muutoshakemus, Virpa 2 -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8. Työterveyslaitos
SMDno 2020-1329

Muutoshakemus, Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Oikaisupyyntö, 1 kpl

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
VN/26555/2021

Oikaisupyyntö, Yleisavustuspäätös vuodelle 2022

Hakija pyytää Palosuojelurahastoa tarkistamaan 1.12.2021 myönnettyä yleisavustussummaa 6 000 euroa suuremmaksi, yhteensä 64 000 euroon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää oikaisupyynnön pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

Takaisinperintäpäätös, 1 kpl

Rautavaaran kunta
VN/5172/2022

Takaisinperintäpäätös, Pienteollisuushallin muuttaminen paloasemaksi

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessa Rautavaaran kunnan mahdollista takaisinperintäpäätöstä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää takaisinperintäasian pöydälle seuraavaan kokoukseen asian lisäselvitystä varten.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (51 kpl) yhteensä 181 396 euroa.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite