Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaettiin 11. kerran

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2018 julkistettiin Pelastustoimen ajankohtaispäivillä Tampereella torstaina 22.11.2018. Palkinnon luovutti rahaston hallituksen puheenjohtaja Anne Holmlund.

Mikko Myllymäki, Jarno Joensuu ja Anne Holmlund

Pääpalkinto myönnettiin paloesimies Jarno Joensuulle innovaatiosta nestemäisten kemikaalien valutuskouru. Valutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa. Valutuskourun avulla vuoto voidaan ottaa hallitusti talteen ja estää aineen päätyminen ympäristöön. Ajoneuvon lasti voidaan pelastaa säiliötä rikkomatta, ja ajoneuvossa oleva vaarallisten aineiden kuorma saadaan puhtaana talteen ympäristöä vahingoittamatta. Innovaatio säästää ympäristöä, aikaa ja taloudellisia resursseja sekä parantaa pelastushenkilöstön työturvallisuutta.

Innovaatiopalkinnon voittaja paloesimies Jarno Joensuu

Pääpalkinnon lisäksi rahasto myönsi kaksi kunniamainintaa. Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin Pertti Väisäselle ja Mikko Myllymäelle Fintekra Oy:stä Liekkiloukku® -palonsuojarakenteen kehittämisestä. Liekkiloukku® on uudenlainen palonsuojarakenne, joka päästää palavan nesteen lävitsensä ja tukahduttaa sen alapuolelleen. Liekkiloukku ei tarvitse toimiakseen erillistä kemikaalia tai mekaniikkaa, ja sitä voidaan käyttää kaikkien palavien nesteiden valuma-altaiden päällä. Toinen kunniamaininta myönnettiin Anne-Mari Heiskalalle sovellusideasta Hätäilmoitus kuvin. Hätäilmoitus kuvin -sovellus voi valmistuessaan auttaa eriasteisista puhe- ja kommunikaatiovaikeuksista kärsiviä hätäilmoituksen teossa. Hätäilmoitus kuvin -sovelluksella hätäilmoituksen voisi tehdä kuvasymboleiden avulla.

Innovaatiopalkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta pääpalkinnolle myönnettiin 15 000 euroa, ensimmäisen kunniamaininnan saaneelle 3 000 euroa ja toisen kunniamaininnan saaneelle 2 000 euroa.

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Lisätietoja: pääsihteeri Johanna Herrala (johanna.herrala@intermin.fi, p. 0295 488 460)

Innovaatiopalkinto