Palosuojelurahaston päätökset 11.11.2022

Palosuojelurahaston päätökset 11.11.2022

11.11.2022

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 11.11.2022.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus julisti avatuksi Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 17.2.2023.
  • Rahaston hallitus julisti avatuksi Innovaatiopalkinto-haun vuodelle 2023. Hakuilmoitus on päivitetty ja www-sivuilla. Uusi innovaatiopalkintohaun lomake päivitetään rahaston verkkosivuille pian. Hakuaika päättyy 31.3.2023.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 8.12.2022.

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset (8 kpl).

6.1.1 SMDno-2017-927; VN/33668/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeen toteuttamiselle 31.12.2023 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.3.2024 saakka. Rahaston hallitus päätti hyväksyä myös esitetyt budjettimuutokset.  Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.1.2 SMDno-2020-1342 ja VN/6340/2021; Suomen Kylät ry; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus hankkeen budjettiin; Kyläturvallisuus 2025 -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön, aikaan sekä budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa Kyläturvallisuus 2025 -hankeen toteuttamiselle 31.3.2023 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.5.2023 saakka. Rahaston hallitus päätti hyväksyä myös esitetyt budjettimuutokset. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.1.3 SMDno-2020-560; Nousiaisten kunta; muutoshakemus hankkeen sisältöön; Valpperin paloasema -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön, aikaan sekä budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset korjaustoimenpiteisiin esitetyn mukaisesti. Lattiapinnan korjaustyöt voidaan muuttaa jätevesiverkostoon liittymiseen, kiinteistö on ollut velvoitettu liittymään keskitettyyn jäteveden puhdistuslaitokseen. Lisäksi hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.11.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6.1.4 SMDno-2016-165; Lieksan kaupunki; muutoshakemus hankkeen sisältöön; Uusi paloautotalli Kolille -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä paloautotallin siirron esityksen mukaisesti uuteen paikkaan. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

6.1.5 VN/33982/2021; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa hyväksyä esitetyt budjettimuutokset. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.1.6 VN/10257/2021; Kymenlaakson pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Säiliösammutusauto -Kalustohanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää jatkoaikaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen Säiliösammutusauto -kalustohankkeen toteuttamiselle 31.10.2023 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 30.11.2023 saakka. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.1.7 VN/9685/2022; Etelä-Karjalan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; Kenttäjohtamisjärjestelmä -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön. Lopputilitys lähetetään Palosuojelurahastoon muutoshakemuksessa esitettyjen budjettitietojen mukaisesti. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.1.8 VN/14192/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; jatkoaikahakemus; Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää jatkoaikaa Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa -hankkeen toteuttamiselle 31.12.2022 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

6.2            Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin 83 808 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 18 kpl.

Päätösluettelo liitteenä: Pienavustukset sopimuspalokunnille

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

6.3            Takaisinperintäpäätökset, 8 kpl

6.3.1. Palosuojelurahaston päätös 9.6.2017; SMDno-2017-412; Sammutusauto (Loviisa) Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Loviisa)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle sammutusauton hankintaan vuonna 2017 myönnettyä avustusta 28 713 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 28.5.2018–7.9.2022 kertynyt 3 691 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään siten takaisin vuonna 2017 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 32 404 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.2 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Vahingontorjunta-auto (Porvoo)
Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Vahingontorjunta-auto (Porvoo)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle vahingontorjunta-auton hankintaan vuonna 2017 myönnettyä avustusta 23 406 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 22.12.2017–7.9.2022 kertynyt 3 311 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään siten takaisin vuonna 2017 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 26 717 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.3. Palosuojelurahaston päätös 18.5.2018; SMDno-2018-515; Säiliöauto (Porvoo)
Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Vahingontorjunta-auto (Porvoo)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle säiliöauton hankintaan vuonna 2018 myönnettyä avustusta 31 137 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 28.3.2019–7.9.2022 kertynyt 3 225 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään siten takaisin vuonna 2018 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 34 361 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.4 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2019; SMDno-2019-458; Säiliöauto (Sipoo)
Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliöauto (Sipoo)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle säiliöauton hankintaan vuonna 2019 myönnettyä avustusta 37 146 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.7.2020–7.9.2022 kertynyt 2 439 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään siten takaisin vuonna 2019 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 39 585 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.5 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2019; SMDno-2019-459; Säiliösammutusauto (Ruotsinpyhtää) Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliösammutusauto (Ruotsinpyhtää)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle säiliösammutusauton hankintaan vuonna 2019 myönnettyä avustusta 42 809 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.7.2020–7.9.2022 kertynyt 2 811 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään siten takaisin vuonna 2019 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 45 620 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.6 Palosuojelurahaston päätös 21.5.2021; VN/6347/2021; Sammutusauto (Sipoo)
Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Sipoo)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on 11.11.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle sammutusauton hankintaan vuonna 2021 myönnettyä avustusta 54 792 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 12.5.2022–7.9.2022 kertynyt 536 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään takaisin vuonna 2021 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 55 328 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.7 Palosuojelurahaston päätös 2.6.2020; SMDno-2020-805; VN/6663/2021; Sammutusauto (Porvoo) Ilmoitus kaluston myynnistä ja takaisinvuokrauksesta 7.9.2022

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Porvoo)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Porvoon kaupungille / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle sammutusauton hankintaan vuonna 2020 myönnettyä avustusta 49 402 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 21.5.2021–7.9.2022 kertynyt 1 929 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Porvoon kaupungilta / Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta peritään takaisin vuonna 2020 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 51 331 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

 

6.3.8 SMDno-2018-1076, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; NouHätä! 2019

Ulkopuolisen tarkastajan keväällä 2021 hankkeeseen tekemässä tarkastuksessa havaittiin tukikelvottomia kustannuksia 13 016,91 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on 11.11.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle vuonna 2018 myönnettyä avustusta 2 913 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 3.1.2020–18.03.2021 kertynyt 105 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:ltä peritään takaisin vuonna 2018 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 018 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.