Brandskyddfondens nästa styrelsemöten

Brandskyddfondens styrelse ska mötas sju gånger år 2012.

Nästa styrelsemöten är

  • torsdag den 26. januari 2012 klockan 10 
  • onsdag den 14. mars 2012 klockan 10.