Brandskyddsfondens nästä styrelsemöten är den 6 februari 2013 och den 11 mars 2013

Brandskyddsfondens styrelse ska mötas sju gånger år 2013:

6.2., 11.3., 23.4., 30.5., 3.9., 24.10. och 26.11.