Nästa styrelsemöte är den 30.11.2010

Nästa styrelsemöte är den 30.11.2010.