Användning av logotypen

Vid tillställningar och evenemang som genomförs med understöd från Brandskyddsfonden, på projektens webbplatser samt i broschyrer och publikationer bör nämnas att Brandskyddsfonden har beviljat understöd för projektet. Vi ber er använda fondens logotyp i understödsprojektens kommunikation. Logotyperna kan laddas ner via länkarna nedan. Vi ber er använda jubileumsårets logotypen under år 2022.

Jubileumsårets logotyp

Anvisningar om användningen av logotypen

Logotyper som används i webbpublikationer

Logotyper som används i tryckta format