Avoimen yhteistyön asialla − esittelyssä rahaston hallituksen jäsen Vesa-Pekka Tervo

Avoimen yhteistyön asialla − esittelyssä rahaston hallituksen jäsen Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo työskentelee pelastusalan verkostotyön ytimessä.

– Työskentelen Suomen Kuntaliitossa pelastustoimen kehittämispäällikkönä. Olen työskennellyt vuonna 2000 alkaneen pelastusalan urani aikana useissa eri tehtävissä sisäministeriössä ja Lapin lääninhallituksessa sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. Koulutukseltani olen filosofian maisteri Oulun yliopistosta.

Mitä erityistä voit tuoda Palosuojelurahaston hallitustyöhön oman päivätyösi ja taustasi kautta?

– Kehittäminen on aina ollut tärkeä osa työtäni ja paneudun Palosuojelurahaston hallituksen jäsenenä aivan erityisen suurella huolellisuudella tutkimushankkeiden rahoitushakemuksiin. Minulla on tiiviit suhteet pelastuslaitosten johtoon ja päätöksentekoon ja sitä kautta hyvä tuntuma pelastuslaitosten kehittämistarpeisiin. Edelleen seuraan pelastusalan ja paloturvallisuuden tutkimusta ja kehittämistä lähietäisyydeltä. Olen vuosien aikana ollut mukana suuressa määrässä pelastusalan tutkimuksia. Minulla on laajat ja mutkattomat suhteet keskeisiin tutkimuslaitoksiin.

Miten näet Palosuojelurahaston tulevaisuuden?

– Yleisesti ottaen, eihän ole olemassa itsestäänselvyyksiä. Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpanon täytyy olla sellainen, että yhteiskunnan tarpeet paloturvallisuuden kysymyksissä tulevat huomioiduksi mahdollisimman laaja-alaisesti. Kansanedustajien aktiivinen osallistuminen hallitustyöskentelyyn on tavattoman tärkeää rahaston valvonnan toteutumisen näkökulmasta. Palosuojelurahaston olemassaolon oikeutus tulee osoittaa joka päivä ja jokaisen rahoituspäätöksen tuottaman yhteiskunnallisen lisäarvon kautta.

Miten pelastusala näkyy elämässäsi, mikä motivoi rahaston hallitustyöhön erityisesti?

– On kunnia työskennellä julkisessa hallinnossa sekä palvella yhteiskuntaa tässä tehtävässä. Minulla on tunne, että pelastusala on läsnä elämässäni miltei 24/7. Työstän päivätyössäni laajoja kehittämisteemoja, joiden pohdinnan voi käynnistää vaikkapa kokonaan toisen hallinnon- tai tutkimusalan artikkeli tai asiantuntijoiden keskustelu televisiossa. Esimerkiksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta käsittelevät twiitit ovat aina inspiroivaa lukemistoa.

Mitä asioita haluat edistää pelastusalalla?

– Pelastusala tulee nähdä osana yhteiskuntaa eikä erillisenä omasääntöisenä toimijana. Olen erittäin huolestunut, mikäli näen pelastustoimen kehittävän toimialakohtaisia määritelmiä tai joillain muilla tavoin korostavan erityisyyttään tai luovan yhteisen ymmärryksen rakentamisen esteitä esimerkiksi suhteessa toisiin hallinnonaloihin. Sen aika on ohi.

Toinen keskeinen työni tavoite on pelastustoimen palvelujen asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja palvelujen vaikuttavuuden parantaminen. Valitettavasti nämä sisällölliset teemat ovat jo useiden vuosien ajan jääneet hallinnollisen valmistelun alle. Pelastusalan olisi juuri nyt suojeltava ydinarvojaan. Olen yhteiskunnasta kiinnostunut ja silti idealisti.

 

Pinja Hentunen