Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023 eikä kalustohankeavustuksia vuodesta 2023 alkaen enää myönnetä pelastuslaitoksille. Sopimuspalokunnat voivat edelleen saada avustusta kalustohankkeisiin. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 20 000 euron (sis. alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Alle 20 000 euron kalustohankintoihin sopimuspalokunnat voivat hakea sopimuspalokuntien pienavustusta. Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat sekä muut avustusehdot on määritelty hakuohjeissa.

Ajankohtaista

Kalustohankehaku vuodelle 2023 avattiin rahaston hallituksen kokouksessa 8.12.2022.

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 erityisavustukset kalustohankkeisiin kokouksessaan 31.5.2023. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä yhteensä 22 hakemusta. Hallituksen 8.12.2022 hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2023 voidaan erityisavustuksia kalustohankkeisiin myöntää 1 000 000 euroa.

Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 kokouksessaan myöntää vuoden 2023 kalustohankkeisiin 21 hankkeelle yhteensä 611 727 euroa. Myönteinen kalustohankepäätös hyväksyttiin 21:een hankkeeseen eli 95,5 %:in hakemuksista.

Liite: Erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2023 (31.5.2023)

AVIsta rahastoon 8.6.2023 saapunut kalustohankeavustushakemus: Lappfjärds frivilliga brandkår rf, säiliöauto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 21.6.2023 saadun lausunnon mukaan avustuksen hakija Lappfjärds FBK rf on toimittanut säiliöautohanketta koskevan Palosuojelurahastolle osoitettavan hakemuksensa liiteasiakirjoineen aluehallintoviraston kirjaamoon 3.2.2023. Määräaika hakemusten toimittamiselle oli viimeistään 15.2.2023. Rahaston hallitus päätti käsitellä avustushakemuksen, koska hakemus oli lähetetty määräajassa.

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 8.9.2023 myöntää hankkeelle avustusta 70 000 euroa.

Liite: Erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2023 (päivitetty 19.9.23)

 

Hakuohjeet ja lomakkeet

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä.

Pohja jatkoaikahakemukselle

Päättyneet haut

2023 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010