Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan 1.1.2023 lähtien myöntää kunnille nykyisten paloasemien tai harjoitusalueiden merkittävään peruskorjaukseen. Sopimuspalokunnille rakennushankeavustusta voidaan myöntää uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan (kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan) sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen.

Hyvinvointialueuudistus ei koske Ahvenanmaata eikä Palosuojelurahaston avustuskäytäntöihin tule muutoksia Ahvenanmaan osalta.

Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, ja avustus voi olla kerralla enintään 350 000 euroa.

Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty rakennushankkeiden hakuilmoituksesta

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023. Avustusta ei enää vuonna 2023 myönnetä kunnille uusien paloasemien rakentamiseen, mutta peruskorjaukseen on mahdollista saada avustusta. Sopimuspalokuntien rakennushankkeita avustetaan samoin perustein kuin aiemminkin.

Ajankohtaista

Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2024

Palosuojelurahaston hallitus avasi kokouksessaan 3.11.2023 rakennushankehaun vuodelle 2024. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen toimitetaan oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 22.1.2024.

Hakuilmoitus; Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2024

Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2023

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 erityisavustukset rakennushankkeisiin kokouksessaan 14.4.2023. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä yhteensä 12 hakemusta. Hallituksen 8.12.2022 hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2023 voidaan erityisavustuksia rakennushankkeisiin myöntää 2 700 000 euroa.

Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 kokouksessaan myöntää 12 hankkeelle vuoden 2023 rakennushankkeisiin yhteensä 1 027 098 euroa. Myönteinen rakennushankepäätös hyväksyttiin kaikkiin 12:een hankkeeseen eli 100 %:in hakemuksista.

Liite: Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2023

 

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Hyvinvointialueet täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.

 

Tiettyihin rakennuksiin voi saada Kotiseutuliiton avustusta.

Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus

Päättyneet haut

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

2011

    • Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011