Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan 1.1.2023 lähtien myöntää kunnille nykyisten paloasemien tai harjoitusalueiden merkittävään peruskorjaukseen. Sopimuspalokunnille rakennushankeavustusta voidaan myöntää uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan (kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan) sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen.

Hyvinvointialueuudistus ei koske Ahvenanmaata eikä Palosuojelurahaston avustuskäytäntöihin tule muutoksia Ahvenanmaan osalta.

Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, ja avustus voi olla kerralla enintään 350 000 euroa.

Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty rakennushankkeiden hakuilmoituksesta

Palosuojelurahaston avustuslinjaukset muuttuvat 1.1.2023. Avustusta ei enää vuonna 2023 myönnetä kunnille uusien paloasemien rakentamiseen, mutta peruskorjaukseen on mahdollista saada avustusta. Sopimuspalokuntien rakennushankkeita avustetaan samoin perustein kuin aiemminkin.

Ajankohtaista

Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2024

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli vuoden 2024 rakennushankehakemukset kokouksessaan 12.4.2024. Palosuojelurahastoon saapui määräaikaan mennessä yhteensä 17 hakemusta.

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää avustusta 15 hankkeelle  yhteensä 2 302 679 euroa. Myönteinen rakennushankepäätös tehtiin 88 %:in saapuneista hakemuksista.

Liite: Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2024

 

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Hyvinvointialueet täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.

Muutoshakemus

  • Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös maksatuksen määräajalle jatkoaikaa, tulee maksun uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä.
  • Pohja jatkoaikahakemukselle

Tiettyihin rakennuksiin voi saada Kotiseutuliiton avustusta.

Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustus

Päättyneet haut

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

2011

    • Päätökset kalusto- ja rakennushankkeet 2011