- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Rakennushankeavustusten hakuehdot on määritelty hakuohjeissa. Avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 220 000 euroa.

Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin eikä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatilojen rakentamiseen. Sopimuspalokuntien osalta avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. Avustusta ei voida myöntää kunnallisille kiinteistöosakeyhtiöille (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon hankintaan eikä juokseviin kuluihin.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 25.10.2021 haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 20 000 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2022. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 21.1.2022.

Mikäli kunnan rakennushankkeen aloitus jostain syystä viivästyisi, voi hankkeelle hakea lisäaikaa kuten aikaisempinakin vuosina. Sillä, että hyvinvointialue on jo toiminnassa, ei ole merkitystä, koska avustus on myönnetty kunnalle.

Mikäli hyvinvointialue päättäisi olla vuokraamatta avustusta saanutta asemaa 3 + 1 vuoden siirtymäajan jälkeen, ei avustusta perittäisi takaisin, vaan sovellettaisiin Lakia sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (68 §). [1]

Rakennushankkeet 2022 hakuilmoitus [2]

Hakuohjeet ja lomakkeet 

Lausuntolomakkeet

Pelastuslaitokset täyttävät sekä lausuntolomakkeen että hankekohtaisen arviointikehikon kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista.

Pelastuslaitoksen lausunnon täyttöohje [9]

Kuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto kunnan rakennushankkeesta [10]
Rakennushankkeiden arviointikehikko [4]

Sopimuspalokuntien rakennushankkeet

Pelastustoimen lausunto sopimuspalokunnan rakennushankkeesta [11]
Rakennushankkeiden arviointikehikko [4]

Harjoitusalueiden rakennushankkeet

Aluehallintoviraston lausunto harjoitusaluehankkeesta [12]

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Pohja jatkoaikahakemukselle [13]

Päättyneet haut

2021

2020

2019

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

2012

2011