Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin. Huomioittehan, että myös sähköpostiviesti on virallinen asiakirja ja yhdessä sähköpostiviestissä voi olla vain yksi hakemus liitelomakkeineen.

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahaston avustamat valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosilta 2010–2019 on koottu yhteen julkaisuun. Julkaisun lopusta löytyvät linkit hankkeiden loppuraportteihin tai tuotoksiin.

Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2010–2019

Ajankohtaista

Rahaston hallitus avasi kokouksessaan 26.2.2021 vuoden 2021 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Haku on auki 15.5.2021 saakka.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakuilmoitus 2021 2. kierros

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 14.9.2020 vuoden 2020 2. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan (15.5.2020) mennessä 14 hakijataholta yhteensä 19 hakemusta. Rahaston hallitus myönsi 1 703 123 euroa avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tällä kierroksella.

Vuoden 2020 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin: Erityisavustuspäätökset 2020 2. kierros taulukko

Vuoden 2020 tutkimus- ja kehittämishankkeiden ensimmäiseltä kierrokselta kokouksessa 31.3.2020 pöydälle jääneet Pelastustoimen museoesineiden kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen -hanke hyväksyttiin rahaston hallituksen kokouksessa 2.6.2020, ja HIKLU-JOKE projekti -hanke hyväksyttiin kokouksessa 14.9.2020.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Palosuojelurahasto myöntää kansallisia avustuksia. Mikäli hanke toteutetaan englannin kielellä, tulee hakuvaiheessa toimittaa suomenkielinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä (noin 2 sivua). Päätös avustuksesta annetaan suomen kielellä. Lopputilityksen yhteydessä tulee toimittaa suomenkielinen tutkimusraportti (noin 20 sivua) sekä lyhyt tiivistelmä (noin 1 sivu). Materiaalia käytetään rahaston julkaisuissa.

Hakulomake

Tilityslomake

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Päättyneet haut