Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin. Huomioittehan, että myös sähköpostiviesti on virallinen asiakirja ja yhdessä sähköpostiviestissä voi olla vain yksi hakemus liitelomakkeineen.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2010–2019

Ajankohtaista

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 vuoden 2020 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan (15.12.2019) mennessä 19 hakijataholta yhteensä 28 hakemusta. Kaksi hakemusta jäi pöydälle, joista toinen hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 2.6.2020, ja toinen jätettiin edelleen pöydälle lisäselvitysten pyytämistä varten. Yhteensä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 2020 myönnetty avustusta 1 754 843 euroa 14 hankkeeseen.

Vuoden 2020 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin: Erityisavustuspäätökset 2020 1. kierros taulukko

Rahaston hallitus käsittelee tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2020 2. hakukierroksen avustukset kokouksessaan 9.9.2020.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakulomake

Tilityslomake

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Päättyneet haut