Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin. Huomioittehan, että myös sähköpostiviesti on virallinen asiakirja ja yhdessä sähköpostiviestissä voi olla vain yksi hakemus liitelomakkeineen.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2010–2018

Ajankohtaista

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 vuoden 2020 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan (15.12.2019) mennessä 19 hakijataholta yhteensä 28 hakemusta. Rahaston hallitus myönsi 1 720 643 euroa avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tällä kierroksella.

Vuoden 2020 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin: Erityisavustuspäätökset 2020 1. kierros taulukko

 

Rahaston hallitus julisti kokouksessaan 27.2.2020 haettavaksi vuoden 2020 erityisavustusten 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Hakuaika päättyy 15.5.2020. Haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään. Aihealueet ovat:

Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa

Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakukirje 2020 2. kierros

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakulomake

Tilityslomake

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Jatkoaikahakemuksella ei voi hakea muutosta hankkeen budjettiin.

Päättyneet haut