Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustusta myönnetään myös rahaston painotettuun hakuun, sekä apurahoihin ja stipendeihin. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin.

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahaston avustamat valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet vuodesta 2010 eteenpäin on koottu tällä hetkellä kahteen julkaisuun. Julkaisujen lopusta löytyvät linkit hankkeiden loppuraportteihin tai tuotoksiin. Julkaisut vuosista 2021-2023 ovat valmisteilla.

Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2020
Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2010–2019

Ajankohtaista

Vuoden 2024 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avattiin Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 26.2.2024. Hakuaika päättyy 15.5.2024. Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2024.

Hakuilmoitus, tutkimus- ja kehittämishankkeet 2024 2. kierros

 

Vuonna 2023 Palosuojelurahastoon saapui yhteensä 92 tutkimus- ja kehittämishankehakemusta. Myönteinen päätös kertomusvuonna tehtiin yhteensä 49 hankkeeseen (53 % saapuneista hakemuksista). Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin myönnettiin vuonna 2023 avustusta yhteensä 6 368 289 euroa.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Palosuojelurahasto myöntää kansallisia avustuksia. Mikäli hanke toteutetaan englannin kielellä, tulee hakuvaiheessa toimittaa suomenkielinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä (noin 2 sivua). Päätös avustuksesta annetaan suomen kielellä. Lopputilityksen yhteydessä tulee toimittaa suomenkielinen tutkimusraportti (noin 20 sivua) sekä lyhyt tiivistelmä (noin 1 sivu). Materiaalia käytetään rahaston julkaisuissa.

Hakulomake

Tilityslomake

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Hankkeen sisällön tai budjetin muutoshakemuksella voi hakea samalla myös hankkeelle jatkoaikaa.

Pohja jatkoaikahakemukselle (päivitetty rakennetta 17.10.2023)
Pohja hankkeen sisallon tai budjetin muutoshakemukselle (päivitetty rakennetta 17.10.2023)

Päättyneet haut