Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin. Huomioittehan, että myös sähköpostiviesti on virallinen asiakirja ja yhdessä sähköpostiviestissä voi olla vain yksi hakemus liitelomakkeineen.

Palosuojelurahasto on valmistanut listauksen käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeet. Listaus esitellään kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Palosuojelurahaston avustamat valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet vuodesta 2010 eteenpäin on koottu kahteen julkaisuun. Julkaisujen lopusta löytyvät linkit hankkeiden loppuraportteihin tai tuotoksiin.

Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2020
Julkaisu valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista 2010–2019

Ajankohtaista

Erityisavustukset valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 ylimääräinen haku

Palosuojelurahaston hallitus avasi kokouksessaan 15.6.2023 ylimääräisen tutkimus- ja kehittämishankehaun valtakunnallisiin hankkeisiin. Hakuaika päättyy 15.10.2023. Haussa myönnettävien avustusten yhteismäärä voi olla enintään 3,5 M€.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 ylimääräinen haku

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2024 1. kierros

Palosuojelurahaston hallitus avasi kokouksessaan 8.9.2023 vuoden 2024 tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1. hakukierroksen. Hakuaika päättyy 15.12.2023.

Erityisavustukset tutkimus-ja kehittamishankkeisiin 2024 1. kierros

Päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 2. kierros

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 8.9.2023 vuoden 2023 2. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2023 mennessä yhteensä 17 hakemusta, yksi edellisen kierroksen määräajassa täydennetty avustushakemus hyväksyttiin mukaan tälle hakukierrokselle. Hakemukset olivat yhdeksältä eri hakijataholta.

Yhteensä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuoden 2023 2. hakukierroksella myönnetty avustusta 1 931 560 euroa 13:en hankkeeseen. Vuoden 2023 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin:

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 2. kierros, päätökset (päivitetty 4.10.2023)

 

Hakuohjeet ja lomakkeet

Palosuojelurahasto myöntää kansallisia avustuksia. Mikäli hanke toteutetaan englannin kielellä, tulee hakuvaiheessa toimittaa suomenkielinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä (noin 2 sivua). Päätös avustuksesta annetaan suomen kielellä. Lopputilityksen yhteydessä tulee toimittaa suomenkielinen tutkimusraportti (noin 20 sivua) sekä lyhyt tiivistelmä (noin 1 sivu). Materiaalia käytetään rahaston julkaisuissa.

Hakulomake

Valtakunnallinen, ylimääräinen haku: Ilmoita hankkeen teema tarvittaessa hakemuslomakkeen kohdassa 2 b (muu hanke).ja selvitä muualla tekstissä, mikä hankkeen painotus on. Tämä haku päättyy 15.10 ja päätökset tehdään 8.12. Rahastolla on avoinna myös normaali TK-haku, joka päättyy 15.12.Tämän haun päätökset tehdään maalis/huhtikuussa 2024.

Tilityslomake

Muutoshakemus

Hankkeen diaari [SMDno-] tai [VN/] löytyy päätöksen oikeasta ylälaidasta. Jatkoaikahakemuksen sopiva pituus on korkeintaan yksi sivu. Mikäli hakija hakee myös tilityksen määräajalle jatkoaikaa, tulee tilityksen uusi määräaika olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamisajan päättymisestä. Hankkeen sisällön tai budjtin muutoshakemuksella voi hakea samalla myös hankkeelle jatkoaikaa.

Pohja jatkoaikahakemukselle (päiv. rakennetta 17.10.23)
Pohja hankkeen sisallon tai budjetin muutoshakemukselle (päiv. rakennetta 17.10.23)

 

Päättyneet haut