Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Hakemukset toimitetaan suoraan Palosuojelurahastoon ilman erillistä hakuaikaa (jatkuva haku).

20 000 euron hintaraja

Sopimuspalokunnille myönnettävien erityisavustusten osalta noudatetaan hankinnan tai hankkeen 20 000 euron (sis. alv)  hintarajaa. Samalla hakemuksella voi hakea avustusta useisiin alle 20 000 euron hankintoihin tai hankkeisiin.

Hintaraja tarkoittaa

  • kaluston yksikköhintaa (arvonlisäverollinen hinta)
  • kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen kohdistuvissa hakemuksissa hankkeen yhteenlaskettuja kuluja.

Hintarajan alittaviin hankkeisiin on jatkuva avustushaku vuoden sisällä hankinnan maksamisesta. Avustusta haetaan alla olevalla pienavustushakemuslomakkeella. Hintarajan ylittäviin hankkeisiin haetaan avustusta kalusto- tai rakennushankeavustushaun yhteydessä kerran vuodessa. Tällöin käytetään kalusto- tai rakennushankeavustuksen hakulomakkeita ja noudatetaan kalusto- tai rakennushankkeista annettuja hakuohjeita.

Ajankohtaista

Sopimuspalokuntien pienavustusten vuoden 2021 hakuilmoitukseen on tehty muutoksia. Pienavustusten hintaraja on nostettu 20 000 euroon (sis. alv). Pienavustushakemuksen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 500 euroa (sis. alv). Tämän alle jääviä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Palomiesyhdistyksille voidaan myöntää avustusta samoin perustein kuin sopimuspalokunnille. Avustushakemus tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan maksamisesta.

Hakemukset toimitetaan rahastoon vain sähköisesti. Hakemus tulee päivätä ja siitä tulee ilmetä hakemuksen tekijän nimi sekä virka-asema. Hakemusmateriaalin tulee olla rahastossa viimeistään kolme viikkoa ennen kokousajankohtaa.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Lappeenrannan VPK ajoneuvon pienkalustoa

Lappeenrannan VPK ajoneuvon pienkalustoa

Hakulomakkeet

PDF-lomakkeen tekstikentissä voi liikkua nuolinäppäimillä kentän tultua täyteen.

Jos havaitsette lomakkeissa epätoiminnallisuuksia, ilmoittakaa niistä ystävällisesti osoitteeseen psr@intermin.fi.

Lausuntolomakkeet

Pelastuslaitoksen lausuntolomake sopimuspalokunnan pienavustushankinnasta (Word)
Pelastuslaitoksen lausuntolomake sopimuspalokunnan pienavustushankinnasta (PDF)
Pelastuslaitoksen lausunnon täyttöohje (PDF)

Tutustu myös Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustuksiin.