Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Hakemukset toimitetaan suoraan Palosuojelurahastoon, jatkuva haku.

12 500 euron hintaraja

Sopimuspalokunnille myönnettävien erityisavustusten osalta noudatetaan hankinnan tai hankkeen 12 500 euron (sis. alv)  hintarajaa. Samalla hakemuksella voi hakea avustusta useisiin alle 12 500 euron hankintoihin tai hankkeisiin.

Hintaraja tarkoittaa

• kaluston yksikköhintaa (arvonlisäverollinen hinta)

• kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen kohdistuvissa hakemuksissa hankkeen yhteenlaskettuja kuluja.

Hintarajan alittaviin hankkeisiin on jatkuva avustushaku vuoden sisällä hankinnan maksamisesta. Avustusta haetaan alla olevalla pienavustushakemuslomakkeella. Hintarajan ylittäviin hankkeisiin haetaan avustusta kalusto- tai rakennushankeavustushaun yhteydessä kerran vuodessa tällöin käytetään kalusto- tai rakennushankeavustuksen hakulomakkeita ja noudatetaan kalusto- tai rakennushankkeista annettuja hakuohjeita.

Hakuohjeet

Lappeenrannan VPK ajoneuvon pienkalustoa

Lappeenrannan VPK ajoneuvon pienkalustoa

Käytettävät lomakkeet

Hakulomakkeet

Sopimuspalokunnan pienavustushakemuslomake (Word-lomake)

Lausuntolomakkeet

Lausuntolomake sopimuspalokunnan pienavustushankinnasta (Word-lomake)
Pelastuslaitoksen lausunnon täyttöohje (PDF)

Tutustu myös Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustuksiin.