Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Hakemukset toimitetaan suoraan Palosuojelurahastoon ilman erillistä hakuaikaa (jatkuva haku).

20 000 euron hintaraja

Sopimuspalokunnille myönnettävien pienavustusten hankinnan hintaraja on 20 000 euroa (sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa (arvolisäverollinen hinta).

  • Varuste- ja kalustohankintojen osalta hakemuksen yhteenlasketut kustannukset voivat kuitenkin ylittää 20 000 euroa, mikäli minkään yksittäisen hankinnan kustannus ei ylitä 20 000 euroa (sis. alv).
  • Rakennushankkeiden osalta hakemuksen yhteenlasketut kustannukset eivät voi ylittää 20 000 euroa (sis. alv). Rakennushankkeissa 20 000 (sis. alv.) euron hintarajalla tarkoitetaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksia.

Avustusta haetaan alla olevalla pienavustushakemuslomakkeella. Samalla hakemuksella voi hakea avustusta useisiin alle 20 000 euron hankintoihin tai hankkeisiin. Hintarajan ylittäviin hankkeisiin haetaan avustusta kalusto- tai rakennushankeavustushaun yhteydessä kerran vuodessa. Tällöin käytetään kalusto- tai rakennushankeavustuksen hakulomakkeita ja noudatetaan kalusto- tai rakennushankkeista annettuja hakuohjeita.

Ajankohtaista

Sopimuspalokuntien pienavustusten vuoden 2023 hakuilmoitukseen on tehty muutoksia. Pienavustuksen hyväksyttävien hankintojen avustusprosentti on noussut 50 %:iin avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista. Sopimuspalokuntien nuoriso-osaston hankintoihin avustuksen määrä nousi 75 %:iin avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista. Korotetut avustusprosentit hyväksytään kaikkiin uusiin avustushakemuksiin, joihin tehdään päätökset 9.12.2022 jälkeen. Korotusta ei voi jälkikäteen hakea jo myönnettyyn avustukseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustushakemus tulee olla perillä rahastossa viimeistään vuoden kuluttua hankinnan laskun eräpäivästä. Vuoden määräaika lasketaan siitä, kun hakemus on saapunut rahastoon. Pienavustushakemukseen tulee liittää hankintaa tai hanketta koskevat laskut numeroituna samassa järjestyksessä, jossa ne on hakemuslomakkeeseen ilmoitettu.

Hakemukset toimitetaan rahastoon vain sähköisesti. Hakemus tulee päivätä, ja siitä tulee ilmetä hakemuksen tekijän nimi sekä virka-asema. Hakemusmateriaalin tulee olla rahastossa viimeistään kolme viikkoa ennen kokousajankohtaa.

Pienavustushakemuksen liitteeksi ei enää tarvitse toimittaa maksumerkintöjä. Rahasto tekee pistokoeluonteisesti tarkastuksia laskujen maksumerkintöihin, jolloin ne tulee pyydettäessä toimittaa rahastoon. Tarkastustoiminnalla valvotaan laskujen asianmukaista maksua, joihin hakijatahot ovat velvoitettu.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakulomakkeet

PDF-lomakkeen tekstikentissä voi liikkua nuolinäppäimillä kentän tultua täyteen.

(Uusi lomake 2023 tulossa pian/Word, päivitetty 1.1.2022)

  • Pienavustusten hakulomake 2023
    (Uusi lomake 2023 tulossa pian/PDF, päivitetty 1.1.2022)

Lausuntolomakkeet

Hyvinvointialueen lausunto sopimuspalokunnan hankkeesta 2022 (Word, päiv. 1/2023)
Pelastuslaitoksen lausuntolomake sopimuspalokunnan pienavustushankinnasta (PDF, päiv. pdf tulossa)
Hyvinvointialueen lausunto tayttöohje 2022 (päiv. 13.1.23)

Tutustu myös Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustuksiin.