Sopimuspalokuntien pienavustukset

Pienavustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille, jotka ovat tehneet pelastuslain (379/2011) 2 a §:ssä tarkoitetun palokuntasopimuksen hyvinvointialueen kanssa. Avustusta voidaan myöntää myös palokuntayhdistyksille sekä muille pelastusalalla toimiville yhteisöille, joka on tehnyt hyvinvointialueen kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta tuettavan toiminnon osalta. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia hankintoja. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan toimintaedellytyksiä. Avustuksilla myös parannetaan palokuntanuorisotoiminnan edellytyksiä ja tuetaan VPK-toiminnan jatkuvuutta.

1.1.2024 alkaen pienavustuksia haetaan Valtiokonttorin ylläpitämän Haeavustuksia.fi-palvelun kautta. Rahasto ei enää ota vastaan sähköpostitse toimitettuja hakemuksia.

20 000 euron hintaraja

Sopimuspalokunnille myönnettävien pienavustusten hankinnan hintaraja on 20 000 euroa (sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa (arvolisäverollinen hinta).

  • Varuste- ja kalustohankintojen osalta hakemuksen yhteenlasketut kustannukset voivat kuitenkin ylittää 20 000 euroa, mikäli minkään yksittäisen hankinnan kustannus ei ylitä 20 000 euroa (sis. alv).
  • Rakennushankkeiden osalta hakemuksen yhteenlasketut kustannukset eivät voi ylittää 20 000 euroa (sis. alv). Rakennushankkeissa 20 000 (sis. alv.) euron hintarajalla tarkoitetaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksia. Yli 20 000 euron  (sis. alv) ylittävät rakennushankkeet haetaan rakennushankehaun kautta.

Samalla pienavustushakemuksella voi hakea avustusta useisiin alle 20 000 euron hankintoihin tai hankkeisiin. Hintarajan ylittäviin hankkeisiin haetaan avustusta kalusto- tai rakennushankeavustushaun yhteydessä kerran vuodessa. Tällöin käytetään kalusto- tai rakennushankeavustuksen hakulomakkeita ja noudatetaan kalusto- tai rakennushankkeista annettuja hakuohjeita.

Ajankohtaista

Kuvassa sinisellä pohjalla megafoni vasemmalla puolella ja vieressä teksti 'Ajankohtaista'

Rahasto siirtyy vaiheittain toteuttamaan avustushakua valtionhallinnon yhteisen Haeavustuksia.fi-palvelun kautta. Vuonna 2024 sopimuspalokuntien pienavustukset haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta. On tärkeää, että sopimuspalokunnat hakevat tarvittavat valtuudet hyvissä ajoin.

Rahaston informaatiopaketti muutoksista ohessa:

Suomi.fi -infoa sopimuspalokunnille (päiv.27.9.2023)

Pienavustusten avustusprosentti on 50 % avustettavan hankinnan hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osastojen hankintojen avustusprosentti on kuitenkin 75 % hyväksyttävistä kustannuksista seuraavien hankintojen osalta:

  • nuoriso-osaston suojavarusteet ja varusteiden säilytyskaapit,
  • lasten ja nuorten yhteiskäytössä oleva leiriteltta sekä
  • lasten ja nuorten koulutustapahtumien, turvallisuusviestintätapahtumien tai muiden lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien järjestelykustannukset ja pienet materiaalihankinnat.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustushakemus tulee olla jätetty Haeavustuksia.fi-palveluun viimeistään vuoden kuluttua hankinnan laskun eräpäivästä. Vuoden määräaika lasketaan siitä, kun hakemus on saapunut. Mikäli hankinnan laskun eräpäivä on esimerkiksi 10.10., tulee hakemus olla perilla seuraavana vuonna viimeistään 10.10.

Hakemukseen tulee liittää järjestelmässä hankintaa tai hanketta koskevat yli 5 000 € (sis alv.) laskut. Maksumerkintöjä ei enää tarvitse lisätä hakemukselle. Rahasto tekee pistokoeluonteisesti tarkastuksia laskujen maksumerkintöihin, jolloin ne tulee pyydettäessä toimittaa rahastoon. Tarkastustoiminnalla valvotaan laskujen asianmukaista maksua.

Hakemusmateriaali tulee olla jätetty Haeavustuksia.fi-palveluun viimeistään kolme viikkoa ennen rahaston hallituksen kokousajankohtaa.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakulomakkeet

Vuoden 2024 pienavustuksia haetaan Valtiokonttorin ylläpitämässä Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Muut hakuun liittyvät lomakkeet löytyvät tältä sivulta.

Pakolliset liitteet

Hyvinvointialueen lausunto sopimuspalokunnan hankkeesta 2024
Pienavustukset kustannusliite  (muok. 26.2.2024)

Tutustu myös Kotiseutuliiton seurantalojen korjausavustuksiin.