- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.

Ajankohtaista

Rahaston hallitus julisti kokouksessaan 2.6.2020 haettavaksi yleisavustukset vuodelle 2021. Hakuaikaa on 30.9.2020 saakka.

Yleisavustusten hakukirje 2021 [1]

Vuoden 2020 yleisavustukset myönnettiin seuraavasti:

Nuohousalan Keskusliitto ry – 218 000 €

Koulutustoiminta 140 000 € Valistustoiminta 78 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 403 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 300 000 € Turvallisuusviestintä 39 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 64 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 166 000 €

Koulutustoiminta 9 500 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 151 500 €

Palotutkimusraati ry – 11 000 €

SPEK-ryhmä – 2 422 000 € ( [2]Liittokohtainen avustusjako [3]) [2]

Koulutustoiminta 462 058 € Turvallisuusviestintä 747 558 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 212 384 €

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Päivitettyjen lomakkeiden ohjeet (2021)

Uusia lomakkeita käytetään vuoden 2021  yleisavustushaun, tilitysten ja raportoinnin yhteydessä.

Lomakkeet

Raportointilomakkeet

Tilityslomakkeet

Tilitystä koskevat ohjeet (2020)

Vuodelle 2020 myönnetyn yleisavustuksen ennakkohakemus toimitetaan vielä kertaalleen sovitusti rahastoon (koskee kolmatta ennakkoa, joka lähetetään syksyllä 2020). Siinä ja vuoden 2020 yleisavustusten lopputilityksessä, joka lähetetään rahastoon keväällä 2021, käytetään nyt käytössä olevia  tilitys ja loppuraportointilomakkeita.Uudet lomakkeet otetaan käyttöön vasta vuoden 2021 yleisavustushaun yhteydessä.

Avustus maksetaan hakijalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan.

Yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti

PSR yleisavustusten vaikuttavuuden arviointi [21]

Yleisavustuksen yleiset ehdot

Päättyneet haut