Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset

Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset

EMBARGO får publiceras 7.11.2023 kl. 11.10

Pressmeddelande 2023
7.11.2023

Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset
Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset

Brandskyddsfondens innovationspris 2023 och prissumman på 25 000 euro beviljades för en innovation som utvecklats av äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab.

Pisla Brandskydd hjälper människor att rädda sig ur bostaden vid brand. En brand kan skapa övertryck i bostaden, vilket gör det omöjligt att öppna en mellandörr som öppnas inåt. Övertrycket kan vara högt i upp till flera minuter och hindra att den boende kommer ut från bostaden.

− Utgångspunkten för innovationen var räddningspersonernas erfarenheter vid släckning av bostadsbränder där de efter att ha öppnat mellandörren ofta hittar en människa som segnat ihop i tamburen nära dörren. Vi fick också väl underbyggd information om att den sannolika orsaken till att människor segnar ihop i närheten av mellandörren är att de inte har kunnat öppna dörren på grund av övertrycket i bostaden, säger utvecklarna av innovationen.

Produkten är avsedd att monteras i stället för den ursprungliga låskonstruktionen i den inre dörren i en konstruktion med dubbeldörr. För metoden meddelades patent i Finland den 31 december 2019. Produkten beviljades skydd som nyttighetsmodell den 7 februari 2020.

Andra priset gick till ett brandrökteam

Andra priset och prissumman på 15 000 euro gick till en innovation som utvecklats av ett team på sju personer vid räddningsverket i Norra Karelens välfärdsområde. Det är fråga om en container för utbildning i kompletterande släckningsmetoder, TS-kontti. Containern förbättrar räddningspersonalens kompetens när det gäller att släcka en byggnadsbrand från utsidan. Till teamet hör Mikko Mäkinen, räddningsgruppledare, Jukka Saarelainen, brandmästare, Tuomas Kinnunen, räddningsgruppledare, Erno Välijoki, räddningsgruppledare, Iiro Määttä, räddare-förstavårdare, Joonas Karvinen, räddare-förstavårdare och Mikko Korpelainen, räddare-förstavårdare.

Innovationen har resulterat i en ny verksamhetsmodell för släckning av byggnadsbränder vid räddningsverket i Norra Karelens välfärdsområde. Det har utarbetats ett utbildningspaket som omfattar en teoretisk del och en praktisk övning som genomförs med hjälp av containern.

– Innovationen utvecklades för att släckningsförmågan vid byggnadsbränder ska kunna förbättras i brandkårerna på landsbygden samt för att skapa lösningar för att med en liten arbetsstyrka släcka bränder från utsidan. Genom förfarandet kvävs eller rentav slocknar branden i ett avgränsat utrymme, vilket ökar nyttan av att rökdykarna kommer till platsen även från långa vägar, säger utvecklarna av innovationen.

På tredje plats kom en vattenspridare

Tredje priset och prissumman på 7 000 euro tilldelades verkställande direktören Markku Järvinen för hans innovation vattenspridare. Vattenspridaren skapar en vattenvägg som förbrukar bara lite vatten och som begränsar terrängbränder till och med genom en enda räddningspersons arbetsinsats. Med hjälp av uppfinningen kan man också avgränsa brandområdet vid terrängbränder och öka räddningspersonernas säkerhet i arbetet. Vattenspridaren har meddelats patent i Finland och på den har också beviljats nyttighetsmodell.

Innovationen handlar om vattenspridare som placeras mellan brandslangar med klokoppling så att det bildas en kedja av brandslangarna. Vattenspridarna bevattnar omgivningen snabbt på en bredd av cirka 20 meter. Med hjälp av vattenspridarna, slangarna och släckningsbilens pumpningseffekt kan man bygga en sammanhängande bevattningslinje på upp till 200 meter, vilket förhindrar att branden sprids över den våta marken.

− Utgångspunkten för innovationen var de omfattande skogsbränder som härjar i Europa och Förenta staterna varje år. Den stora branden i Kalajoki gav den slutliga impulsen att utveckla vattenspridaren. Det bästa med innovationen är kostnadseffektiviteten samt att den är lätt att använda och kan tillverkas billigt med 3D-skrivare. Innovationen förbättrar brandsäkerheten eftersom den kan skydda räddningspersonerna i arbetet och minska antalet brandskador, säger utvecklaren av innovationen.

Räddningsakademin avhjälper bristen på arbetskraft inom räddningsbranschen

Brandskyddsfondens hedersomnämnande och prissumman på 3 000 euro gick till innovationsförslaget Räddningsakademin, som utvecklats vid räddningsverket i Norra Karelens välfärdsområde av Lari Parkkinen, brandchef, Lauri Hirvonen, brandmästare, Ville Leinonen, beredskaps- och säkerhetschef, Antti Saastamoinen, räddare−förstavårdare och Kai Halttunen, räddningsgruppledare.

Syftet med Räddningsakademin är att avhjälpa bristen på arbetskraft vid räddningsverket i Norra Karelens välfärdsområde. Idén med verksamhetsmodellen är att söka potentiella personer och förbereda dem för arbete inom räddningsbranschen i framtiden. Under träningen får de som deltar veta mer om räddningsverkets verksamhetskultur och arbetssätt. Det bästa med innovationen har varit ett nytt sätt att tänka, personalens idéer och engagemanget i att ordna utbildning, säger utvecklarna av verksamhetsmodellen.

Brandskyddsfondens innovationspris delas ut årligen

Brandskyddsfondens innovationspris delas ut årligen för viktiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. Syftet med Brandskyddsfondens innovationspris är att uppmuntra företag, organisationer, personalen inom räddningsbranschen och enskilda personer att utveckla nya, effektivare och säkrare anordningar, förfaranden och arbetsmetoder samt att öka räddningsbranschens synlighet och uppskattning i samhället.

Priset kan beviljas en innovation som utarbetats av ett företag, en sammanslutning eller en enskild person och som avsevärt har främjat de nämnda målen. Innovationen kan vara en anordning, ett redskap eller en maskin, en arbetsmetod, ett förfarande eller en annan motsvarande ny uppfinning.

Pristagarna offentliggörs vid räddningsväsendets aktualitetsseminarium i Seinäjoki den 7 november 2023. Priset delas ut av ordföranden för innovationsprisjuryn Petteri Jokinen och Brandskyddsfondens generalsekreterare Johanna Herrala.

Läs om innovationspriset | Brandskyddsfonden

Video om innovationspriset |

 

Mer information:

Huvudpriset: Sami Kaskismaa, sami@pointseven.fi, 044 244 9179

Andra priset: Mikko Mäkinen, mikko.makinen@pkpelastuslaitos.fi, 045 111 4041

Tredje priset: Markku Järvinen, markku.jarvinen@mjsammutus.fi, 040 831 3613

Hedersomnämnande: Lauri Hirvonen, lauri.hirvonen@pkpelastuslaitos.fi, 050 406 3877

Brandskyddsfonden: Johanna Herrala, generalsekreterare, johanna.herrala@gov.fi, 040 770 5207

Pinja Hentunen