- Brandskyddsfonden - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Brandskyddsfonden

Grund för fondens verksamhet

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som
sköts och övervakas av inrikesministeriet.

Brandskyddsfondens verksamhet är fastställd i lagen.

Brandskyddsfondens bokslut 2021 [3]

Brandskyddsfondens bokslut 2020 [4]

Brandskyddsfondens bokslut 2019 [5]

Brandskyddsfondens bokslut 2018 [6]

Brandskyddsfondens bokslut 2017 [7]