Esittelyssä Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg

Esittelyssä Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg

Palosuojelurahaston uusi hallitus on toiminut poikkeusoloissakin jouhevasti

Sisäministeriö asetti 11.2.2020 Palosuojelurahaston hallituksen toimikaudelle 1.3.2020–28.2.2023. Hallituksen kokoonpano vaihtui siis juuri koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen kynnyksellä. Uusi hallitus on tehnyt töitä yhdessä jo lähes vuoden verran – tapaamatta toisiaan kertaakaan kasvotusten. Etätyöskentelyyn on rahastossakin sopeuduttu hyvin, vaikka monet kerrat keskusteluihin on noussut se, kuinka mukavaa olisi tavata toiset paikan päällä ministeriössä.

Rahaston puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö sisäministeriöstä. Hallituksen muut jäsenet ovat kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo Suomen Kuntaliitosta, johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä, kansanedustajat Paula Werning (SDP) ja Mari Rantanen (PS), pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta sekä erikoistutkija Brita Somerkoski.

Pyysimme Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa Päivi Nergiä esittäytymään.

– Työskentelen valtiovarainministeriössä hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä. Viisi vuotta toimin sisäministeriön kansliapäällikkönä, sitä ennen valtiovarainministeriön ylijohtajana. Valtioneuvostoon siirryin yliopistomaailmasta ja sinne taas yritysmaailmasta. Työuraa on takana jo yli 30 vuotta. Yksityiselämässäni olen vaimo, äiti ja nelinkertainen mummo. Intohimojani ovat liikunta ja musiikki.

Millaisena näet Palosuojelurahaston tulevaisuuden?

– Rahastolla on merkittävä oma paikkansa pelastustoimen kehitystyön rahoittajana ja tukijana. Suomalainen pelastustoimi on järjestetty ainutlaatuisella tavalla. Kun pystymme säilyttämään rahaston aseman luotettavana toimijana ja kehityksen edistäjänä, tulevaisuus näyttää hyvältä.

Miten pelastusala näkyy elämässäsi, mikä motivoi rahaston hallitustyöhön erityisesti?

– Pelastusalasta jäi sisäministeriön ajoilta sydämeeni hyvin lämmin muisto. Arvostukseni sekä koko alaa että ennen kaikkea sillä työskenteleviä ihmisiä kohtaan on suurta. Liikun paljon eri puolilla Suomea sekä työni vuoksi että kansalaisena. Paloasemat, pelastuslaitokset ja niillä työskentelevät ihmiset tuovat turvallisuuden tunnetta ja tietoisuuden siitä, että apu on aina lähellä. Hälytysten vasteajat ovat lyhyet. Palosuojelurahaston hallitustyössä haluan omalta osaltani edistää ja tukea tätä hienoa toimialaa.

Mitä asioita erityisesti haluat edistää pelastusalalla?

– Uudistumishalua ja -kykyä. Kumppanuutta sekä teknologian hyväksikäyttöä. Alan hyvällä imagolla on myös suuri merkitys.

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg.

Pinja Hentunen