Fonden uppdaterar sin strategi och publicerar en ny video om strategin

Brandskyddsfondens stora revideringsarbete är på slutrakan. Fonden uppdaterar sin strategi och publicerar en ny video om strategin. Vi ville också göra en tydlig, informativ och koncis video om fondens strategi som vid sidan av strategidokumentet skulle informera allmänheten om fondens nya riktlinjer för understöden.

Brandskyddsfondens ny strategivideo
Brandskyddsfondens ny strategivideo

Päivi Nerg, livskraftsdirektör vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och ordförande för fondens styrelse berättar om de olika faserna i Brandskyddsfondens strategiarbete:

”Strategiarbetet, dess betydelse och tidpunkt lyftes ofta upp i styrelsen. Vi väntade på att välfärdsområdesreformen skulle framskrida och att räddningsväsendet i och med reformen skulle överföras från kommunerna till välfärdsområdena.

I och med överföringen kunde vi nämligen frigöra finansiering för nya objekt. Då blev innehållet i strategin och översynen av finansieringsprioriteringarna aktuella, likaså att öka kännedomen om Brandskyddsfonden. Det fanns alltså ett behov av och intresse för att revidera strategin. Inom styrelsen samlade vi ett aktivt arbetsteam till stöd för sekretariatet. När det gäller ökad kännedom förnyade vi under det gångna året bland annat vår logo, ordnade seminarier med anledning av jubileumsåret och gjorde dessutom denna animation.”

”Animationsprojektet förutsatte gemensamt tänkande av styrelsen, gestaltning av budskapet i bilderna och att de som gjorde videon sparrades. Vad är vi, vad gör vi, vilka är våra målgrupper och hurdant genomslag eftersträvar vi? Sådana frågor funderade vi på. Arbetet med animationen tvingade oss att förenkla och samtidigt sammanfatta vårt budskap. Vi ville också vara humoristiska och lediga”, berättar Nerg.

Du kan titta på videon här: https://youtu.be/K6QWhLP_UvE.
Du kan välja finska eller svenska som textningsspråk i inställningarna i nedre högra hörnet.

Videon om strategin hade förhandsvisning vid aktualitetsseminariet för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf i Tammerforshuset den 4 februari 2023.

Om din avtalsbrandkår eller organisation behöver videon i undervisningssyfte, kontakta oss per e-post: psr.sm (at) govsec.fi.

Pinja Hentunen