Hallituksen kokouksen 14.3.2012 päätökset

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 14.3.2012 seuraavat päätökset:

Hallinnolliset päätökset:

  • Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiosuositukset sekä päätti varajäsenen palkkion maksamiskäytännöistä.  Rahaston kuukausi- ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan 1.3.2012 voimaanastunutta uutta suositusta.
  • Hallitus hyväksyi sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2012
  • Hallitus merkitsi tiedoksi avoinna olevan ylitarkastajan viran hakuilmoituksen. Viran hakuaika päättyy 19.3.2012.
  • Hallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle ryhtymistä toimenpiteisiin toimistosihteerin viran perustamiseksi Palosuojelurahastoon.
  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vuodelta 2011
  • Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2012 julkistetaan rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2012

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. kierros 2011

  • Vuoden 2012 erityisavustusten 1. hakukierros avattiin 30.8.2011, hakuaika päättyi 31.12.2011. Hallitus päätti myöntää avustusta 14 erityisavustushankkeeseen yhteensä  1 040 963 euroa. Kts. erillinen taulukko erityisavustuspäätöksistä. Erityisavustustaulukko_1_kierros_2012_päätökset

Hallitus avasi vuoden 2012 erityisavustusten 2. hakukierroksen.

  • Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr@intermin.fi viimeistään 31. toukokuuta 2012 virka-ajan päättymiseen (16.00) mennessä. Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 31.8.2012.   Erityisavustusten hakukirje 2012 toinen kierros

Lisäksi rahasto teki neljä jatkoaika- tai muutoshakemusta sekä 30 Sopimuspalokuntien pienavustuspäätösta

Johanna Herrala