Hallituksen kokouksen 31.8.2012 päätökset

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 31.8.2012

Hallinnolliset ja muut päätökset:

  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston talousseurannan 1-6/2012
  • Hallitus merkitsi tiedoksi sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanoton rahaston toiminnasta vuodelta 2011


Avustuspäätökset:

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. kierros 2012

Hallitus päätti myöntää avustusta 18 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 533 934 euroa.

Myönteiset erityisavustuspäätökset_2_kierros_2012

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset 13 kpl

 

Hakujen  avaaminen:

Erityisavustustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1. kierros 2013

Rahaston hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2013 ensimmäisen hakukierroksen. Erityisavustusten hakukirje 2013 ensimmäinen kierros 

Kalusto- ja rakennushankehaku 2013

Rahaston hallitus avasi vuoden 2013 kalusto- ja rakennushankehaun.  Päätösaikatauluun sekä hakukriteereihin hyväksyttiin joitakin muutoksia. Lisätietoja: Kalusto- ja rakennushankehaku 2013


Muutos- ja jatkoaikahakemukset (2 kpl)

8.2.1 SMDno/2008/1744, Pelastusopisto, Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen, jatkoaikahakemus 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Pelastusopistolle 18.2.2009 kokouksessaan Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen -hankkeeseen enintään 142 000 euron ja enintään 75 % suuruisen avustuksen. Hakija on 18.6.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella hakenut hankkeelle jatkoaikaa siten, että rahoitus olisi käytettävissä 30.4.2013 saakka ja ilitys tapahtuisi 30.6.2013. Sähköisen käyttöliittymän toteuttamisessa on ilmennyt teknisiä ongelmia, joiden ratkaisuun tarvitaan ulkopuolista tekijää.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tuleetoimittaa rahastoon 30.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.2.2 SMDno/2011/1037, Nuohousalan Keskusliitto ry, Opetusaineisto paloturvallisen asumisen varmistamiseksi, jatkoaikahakemus

Palosuojelurahasto on myöntänyt Nuohousalan Keskusliitolle 30.8.2011 kokouksessaan Opetusaineisto paloturvallisen asumisen varmistamiseksi -hankkeeseen enintään 43 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen. Hakija on 29.6.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella hakenut avustuksen tilitykselle jatkoaikaa 31.1.2013 saakka. Kouluttajien koulutuspäivät ovat vielä toteuttamatta ja ne sovitettava liiton tapahtuma- ja koulutuskalenteriin.

Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.


Johanna Herrala