Hallitus

Rahaston toimintaa ohjaa sen hallitus

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston kahdeksanhenkinen hallitus.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Rahaston tilintarkastajana toimii Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastaja.

Palosuojelurahastolain 10 § mukaan rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. Hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Sisäministeriö vapauttaa hallituksen tai sen puheenjohtajan, jäsenen taikka varajäsenen tehtävästään.

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa, jäsentä ja varajäsentä pidetään palosuojelurahastolain mukaisia tehtäviä hoitaessaan rikoslain 40 luvun 11 § 2 kohdan mukaisena henkilönä.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2023–2026

Puheenjohtaja

     Päivi Nerg, elinvoimajohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Jäsenet

     Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos, sisäministeriö
     henkilökohtainen varajäsen Pasi Ryynänen, yksikön johtaja, sisäministeriö 

     Petteri Jokelainen, pelastusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
     henkilökohtainen varajäsen Terhi Virtanen, koordinaattori, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy 

     Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry.
     henkilökohtainen varajäsen Taina Ahvenjärvi, johtaja, Finanssiala ry.

     Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja, Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä
     henkilökohtainen varajäsen Seppo Eskelinen, kansanedustaja, Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä  

     Petri Huru, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
     henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

     Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
     henkilökohtainen varajäsen Heidi Huuskonen kehittämispäällikkö, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 

     Mika Kontio, pelastusjohtaja,
     henkilökohtainen varajäsen Kai Vainio, yrittäjä 

 • Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2020–28.2.2023

  Kahdeksan miestä ja naista seisoo portaikon edessä. He ovat Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet.

  Palosuojelurahaston hallitus 20202023. Vesa-Pekka Tervo (1. vasemmalta), vpj. Mika Kättö, Mari Rantanen, Jaakko Pukkinen, Paula Werning, Brita Somerkoski, pj. Päivi Nerg ja Petri Mero (takana oikealla).

   

  Puheenjohtaja

  Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

  Jäsenet

  Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
  henkilökohtainen varajäsen Linda Viitala, johtava asiantuntija, sisäministeriö

  Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
  henkilökohtainen varajäsen Minna Mättö, lakimies, Suomen Kuntaliitto

  Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry
  henkilökohtainen varajäsen Hannu Ijäs, johtaja, Finanssiala ry

  Paula Werning, kansanedustaja, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
  henkilökohtainen varajäsen Raimo Piirainen, kansanedustaja, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

  Mari Rantanen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä
  henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä

  Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
  henkilökohtainen varajäsen Sirpa Heiskanen, talous- ja hallintopäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

  Brita Somerkoski, erikoistutkija, pelastusalan järjestöt
  henkilökohtainen varajäsen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt

 • Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2017–28.2.2020

  Kuvassa Mika Kättö (vas.), Petri Mero, Anne Holmlund, Veli- Pekka Ihamäki, Ari Torniainen, Jari Hyvärinen, Mika Raatikainen ja Vesa-Pekka Tervo

  Puheenjohtaja

  Anne Holmlund (1.7.2018), Satakuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja, sisäministeri 2007–2011

  Minna Arve (30.6.2018 saakka), kaupunginjohtaja, Turun kaupunki (ajalla 1.3.2017–

  12.11.2017 Turun Kauppakamarin toimitusjohtaja)

  Jäsenet

  Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
  henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, sisäministeriö

  Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
  henkilökohtainen varajäsen Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto

  Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
  henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssialan Keskusliitto

  Ari Torniainen, kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmä
  henkilökohtainen varajäsen Elsi Katainen, kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmä

  Mika Raatikainen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä
  henkilökohtainen varajäsen Mika Niikko, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä

  Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys
  henkilökohtainen varajäsen Simo Tarvainen, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys

  Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, Nuohousalan Keskusliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, koulutussuunnittelija, Nuohousalan Keskusliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

 • Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2014–28.2.2017

  Kuvassa

  Kuvassa Simo Tarvainen (ylärivi vasemmalta), Petri Mero, Jari Hyvärinen, Jussi Rahikainen, Kari Rajamäki (alarivi vasemmalta), Mika Kättö, Kari Hannus, Anne Holmlund. Kuvaaja: Anna Kaikkonen

  Puheenjohtaja

  Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki

  Jäsenet

  Mika Kättö, hallitusneuvos, sisäministeriö, varapuheenjohtaja
  henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö

  Anne Holmlund, Satakunnan maakuntavaltuusto, II varapuheenjohtaja,
  sisäministeri 2007–2011
  henkilökohtainen varajäsenPeter Östman, kansanedustaja

  Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, pelastusalan järjestöt
  henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, erikoistutkija

  Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto ry
  henkilökohtainen varajäsen Risto Karhunen, johtaja, Finanssialan Keskusliitto ry

  Vesa-Pekka Tervo (1.3.2016), kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

  henkilökohtainen varajäsen Jari Lepistö (16.12.2015), koordinaattori, Suomen Kuntaliitto

  Jussi Rahikainen (29.2.2016), erityisasiantuntija, sisäministeriö
  henkilökohtainen varajäsen Kirsi Rontu (15.12.2015), yhdyskuntatekniikan päällikkö 

  Kari Rajamäki, Pohjois-Savon maakuntavaltuusto, puheenjohtaja, sisäministeri 2003–2007
  henkilökohtainen varajäsen Risto Kalliorinne, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Palvelupäällikkö, Sosiaalinen kuntoutus

  Simo Tarvainen, pelastusjohtaja
  henkilökohtainen varajäsen Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

 • Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2011–28.2.2014

  Hallitus 2011

  Hallitus 2011

  Puheenjohtaja

  Kari Hannus, tekninen apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki

  Jäsenet

  Mika Kättö, hallitusneuvos, Sisäasiainministeriö
  henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, pelastusylitarkastaja 

  Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
  henkilökohtainen varajäsen Risto Karhunen, johtaja

  Jussi Rahikainen (1.7.2012–), kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
  Markku Haiko (–30.6.2012), kehittämispäällikkö
  henkilökohtainen varajäsen Kirsi Rontu, yhdyskuntatekniikan päällikkö 

  Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, pelastusalan järjestöt
  henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, erikoistutkija

  Ari Torniainen (1.5.2012–), kansanedustaja
  Elsi Katainen (–30.4.2012), kansanedustaja
  henkilökohtainen varajäsen Oiva Kaltiokumpu, rikoskomisario

  Kari Tolvanen (7.5.2013–), kansanedustaja
  Leena Harkimo (–6.5.2013), kansanedustaja
  henkilökohtainen varajäsen Jari Larikka, paloesimies

  Piia Vähäsalo, pelastusjohtaja
  henkilökohtainen varajäsen Simo Tarvainen, pelastusjohtaja

 • Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2008–28.2.2011

  Hallitus 2011

  Hallitus 2011

  Puheenjohtaja

  Juhani Meriläinen, kaupunginjohtaja

  Jäsenet

  Kirsi Rajaniemi, yli-insinööri, Sisäasiainministeriö (varapuheenjohtaja)
  henkilökohtainen varajäsen Veikko Peltonen, suunnittelujohtaja

  Petri Mero (1.1.2011–), johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
  henkilökohtainen varajäsen Risto Karhunen, johtaja

  Veli Matti Ojala (–31.12.2010), johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
  henkilökohtainen varajäsen Pia Santavirta, johtava vakuutusasiantuntija

  Markku Haiko (15.10.2009–), kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
  henkilökohtainen varajäsen Kirsi Rontu, yhdyskuntatekniikan päällikkö

  Leena Eränkö (–30.9.2009), ympäristölakimies, Suomen Kuntaliitto
  henkilökohtainen varajäsen Paavo Taipale, kehittämisinsinööri

  Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, pelastusalan järjestöt
  henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, koulutussuunnittelija

  Oiva Kaltiokumpu, kansanedustaja
  henkilökohtainen varajäsen Elsi Katainen, kansanedustaja

  Jari Larikka, kansanedustaja
  henkilökohtainen varajäsen Lenita Toivakka, kansanedustaja

  Piia Vähäsalo, pelastusjohtaja
  henkilökohtainen varajäsen Anssi Parviainen, pelastusjohtaja