Hallitus

Rahaston toimintaa ohjaa sen hallitus

Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston kahdeksanhenkinen hallitus.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Rahaston tilintarkastajana toimii Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastaja.

Palosuojelurahastolain 10 § mukaan rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. Hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Sisäministeriö vapauttaa hallituksen tai sen puheenjohtajan, jäsenen taikka varajäsenen tehtävästään.

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa, jäsentä ja varajäsentä pidetään palosuojelurahastolain mukaisia tehtäviä hoitaessaan rikoslain 40 luvun 11 § 2 kohdan mukaisena henkilönä.

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2023–28.2.2026

Puheenjohtaja

     Päivi Nerg, valtiosihteeri, Maa- ja metsätalousministeriö

Jäsenet

     Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos, sisäministeriö
     henkilökohtainen varajäsen Pasi Ryynänen, yksikön johtaja, sisäministeriö 

     Petteri Jokelainen, pelastusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
     henkilökohtainen varajäsen Terhi Virtanen, koordinaattori, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy 

     Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry.
     henkilökohtainen varajäsen Taina Ahvenjärvi, johtaja, Finanssiala ry.

     Eveliina Heinäluoma, kansanedustaja, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
     henkilökohtainen varajäsen Seppo Eskelinen, kansanedustaja, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  

     Petri Huru, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
     henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

     Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
     henkilökohtainen varajäsen Heidi Huuskonen kehittämispäällikkö, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 

     Mika Kontio, pelastusjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
     henkilökohtainen varajäsen Kai Vainio, yrittäjä