Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Ajankohtaista

Rahaston hallitus julisti kokouksessaan 25.10.2021 avatuksi haun vuoden 2022 Innovaatiopalkintoon. Ehdotukset palkittavista tulee lähettää osoitteeseen psr.sm@govsec.fi 31.3.2022 mennessä.

Innovaatiopalkinto 2022 hakuilmoitus

Innovaatiopalkinnon 2021 voittaja julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä 17.11.2021.

Innovaatiopalkinnon tarkoitus

 • on kannustaa pelastusalan henkilöstöä sekä muita alasta kiinnostuneita kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja
 • parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla

 • laite, väline tai kone
 • työmenetelmä
 • toimintatapa
 • muu vastaava uusi keksintö

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 50 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007).

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen. Ehdotuksen tekijän tulee perustella innovaation merkitys pelastustoiminnan tai onnettomuuksien ehkäisyn edistämisessä; lisäksi mukaan tulee liittää esityksen tekijän yhteystiedot.

Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 15.5.2019–30.4.2022

Innovaatiopalkinnon prosessikaavio ja prosessikuvaus

Palkintoehdotuksen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.

Hakumahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä toimijatahoja, ilmoitus julkaistaan Palokuntalainen ja Pelastustieto -lehdissä sekä muissa mahdollisissa lehdissä.

Vuoden 2021 Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan saavat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Innovaatiopalkinnon toinen sija jaettiin kahden työryhmän kesken. Palkinnon saivat palomestarit Tarmo Helander ja Joonatan Suosalo, paloesimiehet Markus Frimodig ja Elmeri Backman sekä LVI-asentajat Pasi Andersson ja Joni Välimäki sähköautojen alustasprinklerin kehittämisestä. Toinen jaettu palkinto myönnettiin Firesea equipment Oy:n toimitusjohtaja Ari Mattilalle, tuotekehityspäällikkö Jari Nyppelille, tuotekehitys- ja laivaspesialisti Veli-Matti Junnilalle sekä yrittäjä Jarmo Järviselle sähköautopalojen EVFSpool-sammutusmenetelmän kehittämisestä. Molemmat tahot saivat 5 000 euron palkintorahan.

Lisäksi rahasto myönsi neljä 2 000 euron kunniamainintaa:

 • Turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvala turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle
 • Palomies-ensihoitaja Mikko Mäkinen jauheella ja vedelle toimivan yhdistelmäputken kehittämisestä ulkoapäin tapahtuvaan huoneistopalon sammuttamiseen
 • Palomies Pertti Leikkainen keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta
 • Palomies Mikko Heinonen ja johtava palotarkastaja Juhan-Petteri Laakso ehdotuksestaan, joka koski palaneen tai muuten vaurioituneen ajoneuvon siirtoa maanalaisissa pysäköintitiloissa.


Lue lisää vuoden 2021 Innovaatiopalkinnosta sisäministeriön verkkosivuilta.

Aiemmat Innovaatiopalkinnot

 • Vuoden 2020 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan sai asemamestari Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämisestä. Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa.

  Toisen palkinnon sekä 8 000 euron palkintorahan saivat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä. Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan sekä 1 000 euron palkintorahan saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolaitteen kehittämisestä sekä toimittaja ja Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen ehdotuksella Miniroskis.

  Katso video vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon voittajista.

  Lue lisää vuoden 2020 Innovaatiopalkinnosta sisäministeriön verkkosivuilta.

 • Vuoden 2019 Innovaatiopalkinto

  Vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon jaetun ensimmäisen palkinnon saivat erikoistutkija Marko Hassinen sammutustähystimen kehittämisestä sekä palomies Kalle Kuparinen sammutus- ja raivaustyöskentelyyn käytettävästä seinätuesta. Sammutustähystin mahdollistaa sammutustyön rakennuksen ulkopuolelta ja vähentää palomiesten altistumista. Seinätuki parantaa pelastushenkilöstön työturvallisuutta ja tekee tikaskaluston käytöstä monipuolisempaa.

  Innovaatiopalkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta molemmille voittajille myönnettiin 10 000 euroa.

  Katso video vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon voittajista.

  Lue lisää vuoden 2019 Innovaatiopalkinnosta sisäministeriön verkkosivuilta.

 • Vuoden 2018 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon sai paloesimies Jarno Joensuu nestemäisten kemikaalien valutuskourun kehittämisestä. Valutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa.

  Rahasto myönsi lisäksi kaksi kunniamainintaa, joista ensimmäinen myönnettiin Pertti Väisäselle ja Mikko Myllymäelle Fintekra Oy:stä Liekkiloukku ® -palonsuojarakenteen kehittämisestä. Toinen kunniamaininta myönnettiin Anne-Mari Heiskalalle sovellusideasta Hätäilmoitus kuvin.

  Katso video vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon voittajasta.

  Lue lisää vuoden 2018 Innovaatiopalkinnosta sisäministeriön verkkosivuilta.

 • Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon sai Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksen tutkimusryhmä, johon kuuluvat professori Carl-Eric Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert. Innovaatiopalkinto myönnettiin työryhmälle uuden ympäristöystävällisen palonestoaineen ansiokkaasta kehittämisestä.

  Innovaatiopalkinnon toinen sija myönnettiin ylipalomies Matti Salmelle paineilmalaitteeseen integroidun kokosuojavaljaan kehittämisestä. Rahasto myönsi lisäksi kaksi kunniamainintaa pelastuskelkkojen kehittäjille Veli-Matti Karjalaiselle ja Aki Rautavalle.

  Katso video vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon voittajasta.

  Lue lisää vuoden 2017 Innovaatiopalkinnosta.

 • Vuoden 2016 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon saivat palomestarina työskentelevä Harri Huumo Jokilaaksojen pelastuslaitokselta sekä palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Harri Huumon innovaatio on patentoitu läpivientisuoja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kevytsavuhormien aiheuttamia rakennuspaloja estämällä lämmön liiallinen nousu rakenteissa. Jussi-Henrikki Rautio palkittiin kehityskelpoisen ja innovatiivisen Rescuebuesters-turvallisuuskasvatuspelin kehittämisestä, jonka aiheena on paloturvallisuus.

  Katso video vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon voittajasta.

  Lue lisää vuoden 2016 Innovaatiopalkinnosta.

 • Vuoden 2015 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon sai palomiehenä ja pelastussukeltajana työskentelevä Mikko Puolitaival Satakunnan pelastuslaitokselta. Hänen innovaationsa on PUOMI-vesipelastusväline, jonka avulla voidaan etsiä ja pelastaa veden alle vajonneita henkilöitä pinnalta käsin. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

  Palosuojelurahaston kunniamaininnan ja 2 000 euron palkintorahan saivat Pirkanmaan pelastuslaitoksella paloesimiehinä työskentelevät Eetu Räsänen ja Jaakko Alasaukko-oja uudenlaisen hyökkäyskehikon suunnittelutyöstä ja valmiin prototyypin kehittämisestä.

  Palosuojelurahaston kunniamaininta ja 1 000 euron palkintoraha myönnettiin Kajaanin ammattikorkeakoululle, jonka opiskelijat lähettivät seitsemän erilaista monialaisissa ryhmissä valmistettua palkintoehdotusta Innovaatiokilpailuun.

  Katso video vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon voittajasta.

  Lue lisää vuoden 2015 Innovaatiopalkinnosta.

 • Vuoden 2014 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston vuoden 2014 Innovaatiopalkinnon sai Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Turvallisuusklusterin kehittämä erityisryhmien asuntoihin tarkoitettu uudenlainen huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumistuvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa. Palkinnon suuruus on 15 000 euroa.

  Saariselän VPK ry sai kunniamaininnan ja 1 000 euron kannustusrahan innovatiivisesta toimintatavasta kannustaa uusia toimijoita pelastusalalle palonaiskalenterin avulla.

  Palkintojen saajat julkistettiin keskiviikkona 3.9.2014 pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä ja palkinnot luovutti rahaston puolesta valmiusjohtaja Janne Koivukoski.

  Lue lisää Innovaatiopalkinnon voittajasta.

 • Vuoden 2013 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston hallitus huomioi vuonna 2013 kaksi Innovaatiopalkintoehdotusta. Rahaston kehittämisraha myönnettiin Turvanauhat -ehdotuksen jatkokehitystyöhön ja rahaston kunniamaininta HALI – Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmän ohjausryhmälle. Molempien palkintojen suuruus oli 2 000 euroa. Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin 29.8.2013 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä Turussa. Palkinnot luovutti Palosuojelurahaston puheenjohtaja, Porin kaupungin tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus. Varsinainen pääpalkinto jätettiin tänä vuonna jakamatta.

  Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta ja palkinnonsaajista.

 • Vuoden 2012 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 20.10.2011 haettavaksi vuoden 2012 Innovaatiopalkinnon. Rahapalkinnon suuruus on rahaston 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteensä enintään 30 000 euroa.

  Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2012 myönnettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen ylipalomies Ari Toivarin ehdotukselle RESCA -monitoimilautta. Innovaatiopalkinnon toinen sija myönnettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen palotarkastaja Jukka Lahden turvallisuuspaketille ”Pikkupalomiesleipomo”. Kunniamaininnan sai Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskienhallinnan palvelualue asuinrakennusten omavalvonnan kehittämis- ja jalkauttamistyöstä.  Palkinnot jaettiin Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä Säätytalolla 10.4.2012.

  Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta ja muista palkinnonsaajista.

 • Vuoden 2011 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2011 myönnettiin Vesa Hyvösen ja Harri Karvosen ehdotukselle Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas. Palkinnon jakoi pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä 27.10.2011.

  Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta ja palkinnonsaajista.

 • Vuoden 2010 Innovaatiopalkinto

  Palosuojelurahasotn Innovaatiopalkinnon 2010 sai Nummelan seudun vapaaehtoinen palokunta Ry ”Henkilöilmoitustaulu” -innovaatiosta.

  Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2010 saaja julkistettiin  24.9. 2010 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä Jyväskylässä.

  Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta ja palkinnonsaajista.