Innovaatiopalkinto 2023; palkinto 15 000 euroa (2. palkinto)

Innovaatiopalkinto 2023; palkinto 15 000 euroa (2. palkinto)

”Savutiimi”, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, pelastuslaitos; Pelastusryhmänjohtaja Mikko Mäkinen, palomestari Jukka Saarelainen, pelastusryhmänjohtaja Tuomas Kinnunen, pelastusryhmänjohtaja Erno Välijoki, pelastaja-ensihoitaja Iiro Määttä, pelastaja-ensihoitaja Joonas Karvinen, pelastaja-ensihoitaja Mikko Korpelainen

Kuvassa TS-kontti, TS-kontti (täydentävien sammutusmenetelmien kontti)
TS-kontti (täydentävien sammutusmenetelmien kontti)

TS-kontti (täydentävien sammutusmenetelmien kontti) parantaa pelastushenkilöstön osaamista rakennuspalon ulkopuolisessa sammuttamisessa

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen seitsenhenkisen ”savutiimin” kehittämällä TS-kontilla halutaan ratkaista palokuntien isoa haastetta tulevaisuudessa, eli miten korvataan vähenevien savusukeltajien määrää ja miten lisätään osaamista ulkoa sammuttamiseen turvallisemmin ja riskejä vähentämällä.

Innovaation ansiosta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitokselle on syntynyt uusi toimintamalli rakennuspalon sammuttamiseen. Koulutuspakettiin kuuluu teoriaosuus ja käytännön harjoitus, joka suoritetaan TS-konttia käyttäen. Koulutuspakettiin kuuluu kolmen tunnin teoriakoulutus sekä kolmen tunnin käytännön koulutus pienryhmissä. Koulutukseen osallistuvat saavat konttiharjoituksessa todellisen tunteen alkuvaiheen rakennuspalosta, johon kuuluu mm. oikea liekki, lämpöikkuna, villoitettu julkisivu ja ulko-ovi. Käytännön harjoituksessa henkilöstä voi harjoitella mm. tiedustelua, virvetoimintaa, murtamista, jauhepistosuihkun ja yhdistelmäputken käyttöä sekä heittosammuttimen toimintaa.

TS-kontti on pieni merikontti, johon on rakennettu julkisivu puutalon ulkoseinää mukaillen. Harjoituskontti on siirrettävä ja se kiertää sovitun aikataulun mukaisesti pelastuslaitoksen alueella. Innovaation materiaali on terästä, jonka johdosta kontti pysyy säältä suojassa ja sisärakenteet eivät lahoa.

– Maaseutupalokunnissa on haasteita saada kykyä savusukellukseen. Syy innovaation kehittämiseen oli saada valmiuksia maakuntiemme palokuntiin sammutuskykyyn rakennuspaloissa yhä vähenevien savusukeltajien takia ja toinen iso syy kehittämiseen oli saada ratkaisumalleja ulkoa sammuttamiseen pienellä vahvuudella huomioiden uusi savusukellusohje 2023, riskit, nopeus ja turvallisuus. Toiminnalla rajatun tilan palo tukahtuu tai jopa sammuu, jolloin savusukeltajien tulo paikalle pitkältäkin matkalta on vielä hyödyllistä, kertovat Innovaation kehittäjät.

Innovaation avulla Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on saatu isolta osin ratkaisu uuden savusukellusohjeen 2023 ohjaamaan toimintaan. Tarkoituksena on lisätä ulkoa sammuttamista oikealla toimintamallilla, välttää turhia riskejä, vähentää tulipalojen aiheuttamia materiaalikustannuksia sekä voittaa aikaa alkuvaiheen tulipalon kehittymisessä. Innovaation tavoitteena on saada sammutus suoritettua ulkoa ensimmäisen yksikön voimin pienellä miehityksellä ilman isoja riskejä turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti.

− Innovaation lähtökohtana oli kehittää täydentävien sammutusmenetelmien simulaatiomahdollisuuksia harjoituksissa sekä parantaa henkilöstön osaamista ulkoa sammuttamisessa. Innovaatiota on testattu useissa koulutuksissa, ja siitä on saatu hyvää palautteilla, kertovavat Innovaation kehittäneet pelastajat.  Innovaatio myös parantaa paloturvallisuutta, sillä palokuntien sammutuskyky kasvaa. Parasta Innovaatiossa on käytännön toteutus ja simulaattorin liikuteltavuus, toteavat Innovaation kehittäjät.

Innovaatiolla voidaan jalkauttaa uutta sammutustaktiikan nelikenttämallia sekä sammutustekniikkaa.

Sammutustaktiikan nelikenttämalli on jaettu neljään taktiseen vaihtoehtoon:

  • sisältä–ulkoa sekä
  • puolustava–hyökkäävä

-käsitteiden avulla.

Tässä innovaatiossa taktisena mallina on hyökkäävä ulkoa sammuttamisen ja rajoittamisen taktiikka. Innovaation ydin on kontin rakenne ja puinen julkisivu, jolla pyritään simuloimaan aitoja tilanteita missä täydentäviä sammutustekniikoita voidaan soveltaa. Pelastustoiminnassa tulee suosia vähemmän altistavia ja pienemmän riskin työmenetelmiä aina, kun tehtävä sen mahdollistaa. Esimerkiksi rakennuspalon sammuttamisessa savusukeltaminen ei aina ole turvallisin ja tehokkain työmenetelmä.

Innovaatiossa on tartuttu ajankohtaiseen aiheeseen, sillä uudessa pelastussukellusohjeessa 2023 mainitaan mm. seuraavaa:

Palavan rakennuksen sisätiloissa olevat ihmiset tulee pyrkiä pelastamaan savusukeltamalla, mutta savusukeltajien turvallisuutta vaarantamatta. Savusukelluksesta tulee pidättäytyä, mikäli siitä arvioidaan muodostuvan liian suuri riski savusukeltajien turvallisuudelle. Jos kyseessä on ainoastaan sammutustehtävä, tulee arvioida muiden kuin sisäsammutustekniikan käyttömahdollisuuksia, että savusukeltaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi”.

TS-kontin julkisivuseinä on uusittavissa kulutuksen mukaan. Kontin ovi tehty helposti murrettavaksi. Harjoituksella voidaan kokea sammutustehtävän kokonaisuutta, sillä kontissa on mahdollista harjoitella heittosammuttimen käyttöä suljetussa tilassa, jauhe- ja yhdistelmäpistosuihkuputken käyttöä sekä virveliikennetoimintaa. Kontti on siirrettävissä lava- tai koukkulava-autolla. Kontin metallialtaaseen laitetaan pieni lataus puuta, vaahtomuovia ja savupatruunoita liekin ja savun muodostamiseksi. Liekki näkyy ikkunasta ja savu purkautuu ikkunan yllä olevasta luukusta. Paloilmaa tulee sisään ikkunan alta olevasta luukusta. Koulutuksesta vastaa koulutettu TS-kouluttaja, joita pelastuslaitoksella on n. 15 henkeä.

Pinja Hentunen