Innovaatiopalkinto 2023; palkinto 3 000 euroa (kunniamaininta)

Innovaatiopalkinto 2023; palkinto 3 000 euroa (kunniamaininta)

Palopäällikkö Lari Parkkinen, palomestari Lauri Hirvonen, valmius- ja turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen, pelastaja-ensihoitaja Antti Saastamoinen, pelastusryhmän johtaja Kai Halttunen: Pelastaja-akatemia

Pelastaja-akatemia mainoskuva. Henkilö tuliseinän edessä. Teksti valkoisella: Sinustako pelastaja? Pelastaja-akatemiasta ammattilaiseksi
Pelastaja-akatemialle suunniteltu mainoskuva

Pelastaja-akatemialla helpotetaan pelastusalan työvoimapulaa Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella kehitetylle Innovaatioehdotukselle Pelastaja-akatemia on myönnetty rahaston Innovaatiopalkinnon kunniamainintaa. Pelastaja akatemialla on tavoite helpottaa pelastajien työvoimapulaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Ideana on etsiä potentiaalisia henkilöitä ja valmentaa heistä tulevaisuuden työntekijöitä. Akatemian toimintamallia voidaan myös laajentaa muille alueille.

Työvoimapulaa pelastuslaitokselle aiheuttaa palveluverkossa tapahtuvat muutokset, varallaolon väheneminen ja sen korvaaminen päätoimisella resurssilla sekä henkilökunnan eläköityminen. Erityisesti haasteena on ollut saada päteviä hakijoita maakunnan keskuspaikkakunnan ulkopuolisille pelastusasemille. Pelastaja akatemia -ajatusta pilotoitiin vuonna 2022, jolloin akatemiaa testattiin sivutoimiselle pelastushenkilökunnalle suunnatussa haussa. Vuonna 2023 toimintamalli laajennettiin julkiseksi.

Pelastaja-akatemian avulla on tarkoitus saada rekrytoitua Pohjois-Karjalaan sitoutunutta pelastustoiminnan työvoimaa, jolla varmistetaan laadukas pelastustoiminta. Toimintamallia on tehty yhteistyössä Riveria ammattioppilaitoksen kanssa, mikä on mahdollistanut laajemman näkökulman akatemian toteuttamiseen. Valmentajina akatemiassa toimivat eri ammattiryhmät; palomies-ensihoitajat, paloesimies, palomestari sekä palopäällikkö. Kukin ohjaaja valmentaa akatemialaisia oman osaamisalueensa ja kykyjensä mukaan oman työnsä ohella.

Valmennus keskittyy akatemialaisten valmistautumiseen Pelastusopiston fyysisiin pääsykokeisiin. Valmennusaika on akatemialaisesta riippuen 6 – 11 kuukautta. Valmennuksen aikana akatemialaiset pääsevät tutustumaan pelastuslaitoksen toimintakulttuuriin ja työtapoihin.

−  Ajatus pelastaja-akatemian perustamisesta lähti pelastuslaitoksen sisäisessä koulutuspäivässä tulleesta kommentista. Koulutuksessa ollut työntekijä ”bongasi” hyvän idean ja lähti oma-aloitteisesti viemään asiaa eteenpäin. Työyhteisöstä löytyi työvoimaa fyysiseen valmentamiseen ja kokonaisuus saatiin pyörimään, kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

− Toimintamallin tarkoituksena on helpottaa työvoimapulaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksella. Parasta Innovaatiossa on ollut uusi ajattelutapa, henkilökunnan ideointi sekä sitoutuminen koulutuksen järjestämiseen. Haastavinta kehitystyössä oli rajata osallistujajoukko ja varmistaa osallistujien sitoutuminen toimintajakson ajalle, kertovat Innovaatioesityksen kehittäjät.

Toimintamallissa on kyse ajankohtaisesta asiasta eli pelastustoimessa olevasta henkilöstöpulasta. Innovaatio pureutuu ratkaisukeskeisesti tähän koko pelastustoimea koskevaan akuuttiin ongelmaan.  Vastaavanlaisia malleja, hieman eri tavoin toteutettuna löytyy maailmalta. Pelastaja-akatemia antaa mahdollisuuden perehdyttää mahdollisia tulevia työntekijöitä alueellisiin erityispiirteisiin. Toimintamalli on mahdollista ottaa käyttöön myös muilla pelastuslaitoksilla.

Pelastaja-akatemia. Kehittäjistä yksi, Lauri Hirvonen oikealla kuvan laidassa. Takana kolme roll upi -esitettä: punainen Palosuojelurahasto, sininen Pelastaja-akatemia ja sininen TS-kontin esittely.
Pelastaja-akatemian kehittäjä Lauri Hirvonen Palosuojelurahaston palkintolaatan kera. Taustalla roll up -esittelytelineet Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto; Pelastaja-akatemia ja TS-kontti.

 

 

Pinja Hentunen