Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Ajankohtaista

Innovaatiopalkintohaku vuodelle 2024

Innovaatiopalkintohaku vuodelle 2024 avattiin Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 3.11.2023. Hakuaika päättyi 31.3.2024. Innovaatiopalkinto 2024 julkistetaan Pelastustoimen ajankohtaispäivillä elokuun lopussa 2024.

Innovaatiopalkinto 2024 hakuilmoitus (päivitetty 8.11.2023)
Innovaatiopalkinnon hakulomake 2024 (päivitetty 13.11.2023)

___________________________________________________________________________

 

Vuoden 2023 Innovaatiopalkinto

Innovaatiopalkinto 2023 julkistettiin Pelastustoimen ajankohtaispäivillä tiistaina 7.11.2023.

Palosuojelurahaston vuoden 2023 Innovaatiopalkinnon ja 25 000 euron palkintoraha myönnettiin innovaatiolle, jonka ovat kehittäneet poliisista vanhempi konstaapeli Anssi Kinnunen ja vanhempi rikoskonstaapeli Sami Kaskismaa sekä Valtra Oy:sta tuotannon työnjohtaja Henri Rahm. Innovaatio Pisla Paloturva auttaa ihmisiä pelastautumaan ulos asunnoista turvaan tulipalon sattuessa.

Innovaatiopalkinnon toinen sija sekä 15 000 euron palkintoraha jaettiin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen seitsenhenkisen ”savutiimin” kehittämälle Innovaatiolle. TS-kontti parantaa pelastushenkilöstön osaamista rakennuspalon ulkopuolisessa sammuttamisessa, eli kyse on täydentävien sammutusmenetelmien kontista. Savutiimiin kuuluvat pelastusryhmänjohtaja Mikko Mäkinen, palomestari Jukka Saarelainen, pelastusryhmänjohtajat Tuomas Kinnunen ja Erno Välijoki, pelastaja-ensihoitajat Iiro Määttä, Joonas Karvinen sekä Mikko Korpelainen.

Innovaatiopalkinnon kolmas sija sekä 7 000 euron palkintoraha myönnettiin toimitusjohtaja Markku Järvisen kehittämälle innovaatiolle Sadetin. Sadettimen avulla tehty vesiseinä kuluttaa vähän vettä ja rajoittaa maastopaloja jopa yhden pelastajan työvoimalla.

Palosuojelurahaston kunniamaininta sekä 3 000 euron palkintoraha myönnettiin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksella kehitetylle innovaatioehdotukselle Pelastaja-akatemia. Pelastaja-akatemian kehittämisestä ovat vastanneet palopäällikkö Lari Parkkinen, palomestari Lauri Hirvonen, valmius- ja turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen, pelastaja-ensihoitaja Antti Saastamoinen sekä pelastusryhmän johtaja Kai Halttunen. Pelastaja-akatemian tavoite on helpottaa työvoimapulaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksella.

Innovaatiopalkinnon 2023 voittajat
Innovaatiopalkinnon 2023 voittajat

Kaikki voittajat: Innovaatiopalkinto 2023 tiedote (7.11.2023)

Katso video: Video voittajista vuodelta 2023

_____________________________________________________________________________

 

Innovaatiopalkinnon tarkoitus

  • on kannustaa pelastusalan henkilöstöä sekä muita alasta kiinnostuneita kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja
  • parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla

  • laite, väline tai kone
  • työmenetelmä
  • toimintatapa
  • muu vastaava uusi keksintö

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 50 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007). Verohallinnosta 16.12.2021 saadun vahvistuksen mukaan ”lausunnon antamisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia verolainsäädännössä tai verotuskäytännössä, joiden vuoksi olisi tarvetta uudistaa Verohallinosta aikaisemmin asiasta annettua lausunto. Eli tällainen tunnustuspalkinto on edelleen verovapaa.” (Tero Määttä, johtava veroasiantuntija, Verotusyksikön ohjausyksikkö)

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Ehdotuksen tekijän tulee perustella innovaation merkitys pelastustoiminnan tai onnettomuuksien ehkäisyn edistämisessä.

Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 14.4.2023–28.2.2026

Innovaatiopalkinto prosessikuvaus

Palkintoehdotuksen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.

Innovaatiopalkintohaussa on vuonna 2024 käytössä hakemuslomake. Siten hakemuksia pystytään vertailemaan aiempaa paremmin.

Innovaatiopalkinnon hakulomake 2024

Hakumahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä toimijatahoja, ilmoitus julkaistaan Palokuntalainen ja Pelastustieto -lehdissä sekä muissa mahdollisissa lehdissä.

 

Aiemmat Innovaatiopalkinnot

 

Vuoden 2022 Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon sekä 20 000 euron palkintorahan saivat teollisuuspalopäällikkö Marko Hottinen, väitöskirjatutkija Joonas Lahelma, dosentti Hilla Nordquist ja erityisasiantuntijat Tommi Luhtaniemi ja Teemu Veneskari. Toinen sija ja 10 000 euron palkintoraha myönnettiin palomies Jukka Pölläselle innovaatiostaan paukkuliivi, joka mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan. Jaetun kolmannen sijan ja 7 000 euron arvoisen rahapalkinnon saivat Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kehittämällään paloriski-ilmoituskanavalla sekä Marko Hassinen ja Jari Mikkonen innovaatiollaan rajoituspeite pienille ja keskisuurille litiumioniakuille. Lisäksi rahasto myönsi kaksi 3 000 euron kunniamainintaa.

Video voittajista vuodelta 2022

Video Innovaatiopalkinnon voittaja 2022

Vuoden 2021 Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan saavat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Innovaatiopalkinnon toinen sija jaettiin kahden työryhmän kesken. Palkinnon saivat palomestarit Tarmo Helander ja Joonatan Suosalo, paloesimiehet Markus Frimodig ja Elmeri Backman sekä LVI-asentajat Pasi Andersson ja Joni Välimäki sähköautojen alustasprinklerin kehittämisestä. Toinen jaettu palkinto myönnettiin Firesea equipment Oy:n toimitusjohtaja Ari Mattilalle, tuotekehityspäällikkö Jari Nyppelille, tuotekehitys- ja laivaspesialisti Veli-Matti Junnilalle sekä yrittäjä Jarmo Järviselle sähköautopalojen EVFSpool-sammutusmenetelmän kehittämisestä. Molemmat tahot saivat 5 000 euron palkintorahan.

Lisäksi rahasto myönsi neljä 2 000 euron kunniamainintaa:

  • Turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvala turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle
  • Palomies-ensihoitaja Mikko Mäkinen jauheella ja vedelle toimivan yhdistelmäputken kehittämisestä ulkoapäin tapahtuvaan huoneistopalon sammuttamiseen
  • Palomies Pertti Leikkainen keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta
  • Palomies Mikko Heinonen ja johtava palotarkastaja Juhan-Petteri Laakso ehdotuksestaan, joka koski palaneen tai muuten vaurioituneen ajoneuvon siirtoa maanalaisissa pysäköintitiloissa.


Lue lisää vuoden 2021 Innovaatiopalkinnosta sisäministeriön verkkosivuilta.

Edellisvuosien palkintovideot:
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2015
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2016
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2017
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2018
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2019
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2020
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintovideo 2021