Innovaatiopalkinto 2015

Palosuojelurahaston hallitus julisti 22.10.2014 kokouksessaan haettavaksi vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon.

Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2015. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 20 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 12.5.2015. Palkinnon saajan valitsi Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä kokouksessaan 28.5.2015.

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon sai palomiehenä ja pelastussukeltajana työskentelevä Mikko Puolitaival Satakunnan pelastuslaitokselta. Hänen innovaationsa on PUOMI-vesipelastusväline, jonka avulla voidaan etsiä ja pelastaa veden alle vajonneita henkilöitä pinnalta käsin.

Vesipelastukseen tarkoitetussa sukelluspuomissa on käärmepihdit, teleskooppivarsi ja videokamera yhdistämällä saatu aikaan kokonaan uusi pelastustyökalu. Tuotteen avulla voidaan pinnalta käsin suorittaa etsintä- ja pelastustehtävää 0-7 metrin syvyisessä vedessä. Keksintö toimii kuin väärinpäin käännetty periskooppi. Videokamera välittää vedenalaisen kuvan johtoa pitkin ylhäällä olevalle näytölle ja teleskooppivarren päässä olevia pihtejä voidaan ohjata narumekanismin avulla.

Innovaatio voi vahvistaa merkittävästi palokuntien vesipelastusvalmiutta. Se tarjoaa yksinkertaisen keinon pinnan alta etsimiseen niille palokunnille, joissa nykyään on vain pintapelastusvalmius. Lisäksi tuotetta voidaan käyttää myös pelastussukeltajan kanssa toimittaessa lisäapuna esimerkiksi laiturien alustojen tarkastamiseen.

– Innovaation kehittelyn tavoitteena on ollut luoda uusi yksinkertainen tapa parantaa palokuntien vesipelastusvalmiutta, mutta työkalua voidaan varmasti hyödyntää myös mm. eläinpelastustehtävillä sanoo Mikko Puolitaival.

Kunniamaininta uudenlaisen hyökkäyskehikon prototyypin valmistajille

Palosuojelurahaston kunniamaininnan ja 2 000 euron palkintorahan saivat Pirkanmaan pelastuslaitoksella paloesimiehinä työskentelevät Eetu Räsänen ja Jaakko Alasaukko-oja uudenlaisen hyökkäyskehikon suunnittelutyöstä ja valmiin prototyypin kehittämisestä. Hyökkäyskehikko eroaa perinteisestä letkukehikosta siten, että hyökkäyskehikkoon on pelkän työjohdon lisäksi pakattu suihkuputki sekä tarvittavat työkalut oven murtamiseen ja savujen hallintaan oviaukossa. Hyökkäyskehikon tärkein tehtävä on helpottaa ja nopeuttaa savusukellusparin sammutustyötä. Savuverhon mukaan ottaminen hyökkäyskehikkoon voi muuttaa pelastustoimen toimintatapaa ja estää haitallisen savun leviämisen muualle porraskäytävään.

– Hyökkäyskehikosta löytyvät kaikki tarvittavat työkalut, mitä ensimmäinen savusukelluspari tarvitsee esimerkiksi kerrostalon huoneistopalossa. Tavoitteenamme oli valmistaa toimiva ja laadukas työkalupakki, joka olisi mahdollisimman kevyt eikä sen reunoilla ole roikkuvaa tavaraa. Valitsimme jo käytössä olevia työkaluja, joita on aikaisemmin kannettu käsissä, riiputettu olkapäillä tai ne ovat roikkuneet letkukehikon ulkopuolella. Nyt tarvittava kalusto voidaan helposti kantaa kohteeseen hyökkäyskehikossa. Kehitystyötä olemme tehneet noin kolme vuotta, kertovat Eetu Räsänen ja Jaakko Alasaukko-oja.

Kunniamaininta myös Kajaanin Ammattikorkeakoululle aktiivisesta ja idearikkaasta osallistumisesta kilpailuun

Palosuojelurahaston kunniamaininta ja 1 000 euron palkintoraha myönnettiin Kajaanin ammattikorkeakoululle, jonka opiskelijat lähettivät seitsemän erilaista monialaisissa ryhmissä valmistettua palkintoehdotusta Innovaatiokilpailuun. Innovaatioehdotukset tuotettiin projektitöinä Tekevä amk -opintokokonaisuuden yhteydessä, jonka tarkoituksena on ”törmäyttää” eri alojen opiskelijat yhteen heti opintojen alussa. Ehdotuksilla opiskelijat pyrkivät erilaisin lähestymistavoin edistämään ja tehostamaan tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä sekä lisäämään ihmisten tietoisuutta paloturvallisuudesta sekä pelastustoiminnasta. Palkintoa olivat vastaanottamassa Kajaanin Ammattikorkeakoulusta lehtori Anne Määttä ja kehitysinsinööri Markku Karppinen.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö.

Lisätietoja:
palomies Mikko Puolitaival 044 519 74 11 (Satakunnan pelastuslaitos),
vs.paloesimies Eetu Räsänen 040 70 62623 (Pirkanmaan pelastuslaitos),
paloesimies Jaakko Alasaukko-oja 0500 555 036 (Pirkanmaan pelastuslaitos),
lehtori Anne Määttä 044 710 14 00 (Kajaanin ammattikorkeakoulu),
pääsihteeri Johanna Herrala 0295 488 462 (Palosuojelurahasto)

Palosuojelurahaston Verkkolehden artikkeli vuoden 2015 innovaatiopalkinnon saajista