Innovaatiopalkinto 2016

Vuoden 2016 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 23.10.2015.

Innovaatiopalkintoa mainostettiin Kansainvälisillä turvallisuusalan FinnSec messuilla 18.11.–20.11.2015, jonne Palosuojelurahaston sihteeristö osallistui omalla osastollaan. Lisäksi ilmoitus Innovaatiopalkintohausta lähetettiin sähköpostitse keskeisille toimijoille. Ilmoitus lähetettiin tämän lisäksi myös valikoiduille muille tahoille, kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Innovaatiopalkintokirje julkaistaan rahaston omilla sivuilla. Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2016. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 16 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 2.5.2016. Palkinnon saajan valitsi Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä kokouksessaan 26.5.2016.

Vuoden 2016 Innovaatiopalkintovideo:

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon saivat palomestarina työskentelevä Harri Huumo Jokilaaksojen pelastuslaitokselta sekä palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Harri Huumon innovaatio on patentoitu läpivientisuoja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kevytsavuhormien aiheuttamia rakennuspaloja estämällä lämmön liiallinen nousu rakenteissa. Jussi-Henrikki Rautio palkittiin kehityskelpoisen ja innovatiivisen Rescuebuesters-turvallisuuskasvatuspelin kehittämisestä, jonka aiheena on paloturvallisuus.

Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin tänään 14. lokakuuta pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, joka jaettiin tasan voittajien kesken.

Läpivientisuoja on kehitetty korvaamaan nykyiset villaeristeellä toteutetut läpiviennit metallisille kevytsavuhormeille. Pitkän lämmitysjakson aikana villaeristeellä toteutetut läpiviennit voivat varata lämpöä itseensä yli kriittisen rajan ja pahimmillaan eristeen lämpötila voi nousta rakenteita sytyttävälle tasolle. Nyt palkitulla läpivientisuojalla saadaan lisäturvaa hormeille.

Tuotteen innovaatio liittyy läpiviennin toteutukseen, jossa lämmöneristys ja haihdutus tapahtuvat kevytsorasta muotoon tehdyistä kappaleista, joiden sisäpinnassa olevat urat tehostavat lämmön poistumista. Tuotteessa käytetään vanhaa tuttua materiaalia uudella, helpolla tavalla. Eristeenä kevytsora ei painu kasaan, toisin kuin villa. Läpivientisuoja asennetaan metallisen kevytsavuhormin ympärille. Asennustapa mahdollistaa tuotteen asentamisen niin uudisrakennuksiin kuin jälkiasennuksena vanhoihin kohteisiin.

– Innovaation lähtökohtana oli kehittää ratkaisu, jolla saataisiin poistettua metallisavuhormien läpivientiä vaivaavat ongelmat. Kehitettävän ratkaisun tuli estää läpiviennin lämpötilan nousu vaarallisen korkealle tasolle, minimoida asennusvirheet sekä olla helposti asennettavissa. Läpivientisuojan materiaalina on kevytsora. Kevytsora on palamaton ja kestää hyvin yli 1000 asteen lämpötilan, kertoo Harri Huumo.

– Innovaatiota on testattu aidoissa olosuhteissa oikeassa saunarakennuksessa. Testeissä on käytetty haastavinta yhdistelmää, puulämmitteistä kiuasta sekä teräshormia. Testien perusteella läpivientisuojan ulkopinnan lämpötila jäi 78,5 asteen. Kriittisenä rajana pidetään 85 astetta, toteaa innovaation keksijä.

Rescuebusters-peli on kehityskelpoinen ja innovatiivinen peli paloturvallisuudesta. Pelissä paloturvallisuus on jaettu ennaltaehkäisyyn, alkusammutukseen ja toimintaan tulipaloissa. Peli lisää tietoa oikeanlaisista toimintatavoista tulipaloissa ja parantaa siten paloturvallisuutta. Paloturvallisuuden jälkeen peliin on tarkoitus lisätä ensiapuosio sekä myöhemmin myös muita turvallisuusaiheita.

Innovaation lähtökohtana on Jussi Raution mukaan ollut lapsia ja nuoria kiinnostavan pelillisen turvallisuuskasvatusmateriaalin luominen ja sen avulla paloturvallisuuden ja yleisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Paloturvallisuusosion alfa-versio ja palotalo valmistuu kokonaisuudessaan vuodenvaihteen paikkeilla. Pelin ensimmäisen version on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2017.

– Peli parantaa mielestäni paloturvallisuutta, sillä 3D-animaatiot ja tilanteiden toistot luovat pelaajalle muistijälkiä oikeista ja turvallisista toimintamalleista, jotka voivat pelastaa kriisitilanteessa. Pelissä on vahva ennaltaehkäisyn näkökulma. Innovaatiossa parasta on mielestäni kaikille tärkeän aiheen opettaminen nykyaikaisin keinoin, toteaa Jussi Rautio.

– Peliä voidaan käyttää kouluissa turvallisuuskasvatuksen tukena tai kotona opettavana viihdepelinä. Peli toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä, joten se on helposti jokaisen saatavilla. Peli tulee sovelluskauppoihin kuluttajien ladattavaksi, kertoo Rautio.

Lisätietoja

palomestari Harri Huumo, p. 044-309 3112 (Jokilaaksojen pelastuslaitos)
palomies-sairaankuljettaja Jussi-Henrikki Rautio, p. 050 5826712 (Pirkanmaan pelastuslaitos)
pääsihteeri Johanna Herrala, p. 0295 488 460 (Palosuojelurahasto)