Innovaatiopalkinto 2017

Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 25.10.2016.

Ilmoitus Innovaatiopalkintohausta lähetettiin sähköpostitse keskeisille toimijoille. Ilmoitus lähetettiin tämän lisäksi myös valikoiduille muille tahoille, kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Innovaatiopalkintokirje julkaistaan rahaston omilla sivuilla. Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2017. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 18 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 3.5.2017. Palkinnon saajan valitsi Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä kokouksessaan 17.5.2017.

Vuoden 2017 Innovaatiopalkintovideo:

Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon saivat professori Carl-Eric Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert. Heidän innovaatio on tulipalojen ehkäisy rakennuksissa uusilla ympäristöystävällisillä palonestoaineilla. Ylipalomies Matti Salmi palkittiin Innovaatiopalkinnon toisella sijalla kokosuojavaljaan kehittämisestä. Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin tänään 12. lokakuuta pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä.

Åbo Akademin kemiantekniikan laitoksen palkittuun tutkimusryhmään kuuluvat professori Carl-Erik Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija Melanie Aubert ovat kehittäneet ympäristöystävällisen palonestoaineen, jolla muoveja ja muita materiaaleja voidaan suojata myrkyttömästi tuleen leimahtamiselta (estää liekillä palamisen).

– Innovaation lähtökohtana oli tarve kehittää uudentyyppinen, ympäristöystävällinen, halogeenivapaa palonestoaine, joka toimisi monessa eri käyttötarkoituksessa, toteaa professori Wilén.

Työryhmän kehittämä palonestoaine perustuu niin sanottuihin sulfeeniamideihin, jotka estävät palamista ylläpitävien kemiallisten prosessien syntymistä. Sulfeeniamidit hajoavat korkeassa lämpötilassa radikaaleiksi, jonka johdosta palo sammuu itsekseen. Radikaalit ovat yhdisteitä, jotka reagoivat palokaasujen kanssa siten, että palaminen hidastuu ja materiaali sammuu. Työryhmän innovaatio perustuu rikin ja typen sidokseen. Nämä ns. sulfeeniamidit estävät kemiallisia prosesseja, jotka ylläpitävät palamista.

Toinen tuotteen innovaatio on siinä, että kehitetty palonestoaine on myrkytön. Lisäksi sulfeeniamidit suojaavat tuleen leimahtamiselta (estää liekkipalon) erittäin pieninä pitoisuuksina, vähimmillään niitä tarvitaan alle prosentti suojattavan materiaalin painosta. Sulfeeniamidit voidaan yhdistää muoviin jo sen valmistusvaiheessa. Lisäksi palonsuoja-ainetta voidaan myös imeyttää suojattavaan kohteeseen, kuten kankaaseen, paperiin tai puuhun, tai sillä voidaan pinnoittaa materiaaleja.

– Innovaatio parantaa mielestäni paloturvallisuutta, sillä se tekee materiaalin itsestään sammuvaksi. Innovaatiomme onkin läpäissyt monet paloturvallisuusstandardit, jonka vuoksi sitä voidaan käyttää monessa eri lopputuotteessa, Wilén kertoo.

Uutta palonestoainetta testataan parhaillaan käyttöön parissakymmenessä yrityksessä ympäri maailman. Tutkimusryhmän kehittämällä palonsuoja-aineella on merkittävät kaupalliset markkinapotentiaalit ja se voi parhaillaan mullistaa koko palonestoaineiden käytön sekä lisätä merkittävästi tuotteiden paloturvallisuutta. Palosuojelurahaston hallitus näki tuotteessa myös mahdollisuuden lisätä kodinkoneiden paloturvallisuutta, mikäli palonestoainetta sisällytetään esimerkiksi jääkaappien ja pakastimien eristeisiin jo tuotteiden valmistusvaiheessa.

– Jatkossa tulemme jatkamaan palonsuoja-aineemme kehitystyötä eri teollisuusalojen, kuten rakennusteollisuuden, auto- ja kuljetusalan sekä meriteollisuuden ja kaapeliteollisuuden tarpeisiin, sanoo Wilén.

Ylipalomies Matti Salmin kehittämä kokosuojavaljas turvaa savusukeltajien mahdollisuutta poistua työturvallisuutta vaarantavista yllättävistä tilanteista, kuten palavasta rakennuksesta, yhdessä laskeutumisköyden ja putoamis-suojaimen kanssa.

– Innovaation lähtökohtana oli tuottaa väline jolla hätäpoistumiseen tarvittavat valjaat kulkevat pelastajan matkassa aina savusukellettaessa, mikäli sammutusasussa ei ole valjaita, kertoo ylipalomies Salmi.

Hätäpoistumismahdollisuus kerroksista voidaan toteuttaa turvallisesti vain, jos pelastajalla on joko puolivaljas tai kokovaljas paineilmalaitteen alla. Myös palovyö on hyväksytty hätälaskeutumiseen, mutta se ei ole valjaiden veroinen turvalaite. Tällä hetkellä kaikilla savusukellustyötä tekevillä ei kuitenkaan aina ole käytössä valjaita, jolloin mahdollisuutta turvalliseen hätäpoistumiseen kerroksesta savusukellustilanteessa ei välttämättä ole.

Kehitetyssä innovaatiossa kokovaljas osana putoamissuojausta kulkee pelastajan mukana aina automaattisesti kun hän pukee paineilmalaitteen. Kokovaljas on integroitu paineilmalaitteen selkäosaan omaan palosuojatusta kankaasta valmistettuun ”valjasreppuun”. Valjasrakenteen sekä paineilmalaitteen osiin tai ompeleisiin ei tehdä muutoksia. Tuotteen innovaatio on siinä, että valjaat ovat irrallisia paineilmalaitteesta, eivätkä siten ole riippuvaisia paineilmalaitteen kantotelineen kunnosta ja lujuudesta, vastaavasti paineilmalaite ei ole riippuvainen valjaista. Kokosuojavaljasta voidaan käyttää myös ilman paineilmalaitetta.

– Haastavinta innovaation kehittämisessä oli saada valjas, paineilmalaite ja valjasreppu istumaan keskenään siten että käyttö on sujuvaa ja käyttömukavuus laitteelle säilyy, Salmi kuvaa.

Kokosuojavaljas on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun kaikille palomiehille ei ole mahdollisuutta hankkia henkilökohtaista sammutusasua kokovaljailla. Palosuojelurahaston hallitus pitää tärkeänä sitä, että tuotetta jatkokehitetään ja varmistutaan siitä, että tuotetta voidaan käyttää irrallisena laitteena yhdessä paineilmalaitteen kanssa.

– Innovaatiossa parasta on mielestäni se että valjasreppu on aina laitteessa ja se suojaa laitetta, mutta se on helposti irrotettavissa muuhun työhön, tai poistaa savusukellusharjoituksen ajaksi, toteaa Salmi.

Palosuojelurahaston hallitus myönsi innovaatioille Pelastuspotkukelkka ”Pepo” ja PIKE-pelastusmenetelmä kunniamaininnat tuotekehittelytyöstä haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen. Pelastuspotkukelkka ”Pepo” (Veli-Matti Karjalainen) on tehty pelastusvälineeksi pintapelastajien käyttöön. Se on suunniteltu tuomaan tehokkuutta erityisesti vaikeissa jääolosuhteissa toimimiseen. PIKE-pelastusmenetelmässä (Aki Rautava) käytetään apuna PIKE-pintapelastuskelkkaa. Pintapelastuskelkka nopeuttaa, helpottaa ja antaa lisäturvaa pelastajille talvella erityisen vaikeissa jääolosuhteissa kaukana rannasta. Palosuojelurahasto on vuonna 2012 myöntänyt Innovaatiopalkinnon vedessä, jäällä, maastossa ja rantapelastuksessa käytettävälle Resca monitoimilautalle. Nyt kunniamaininnan saaneet ehdotukset ovat yhden henkilön kevyesti liikuteltavissa olevia pelastuskelkkoja, jotka täydentävät valmiutta haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen.

Lisätietoja

professori Carl-Eric Wilén 050 409 6406 (Åbo Akademi)

tohtorikoulutettava Teija Tirri 050 520 5152 (Åbo Akademi)

projektitutkija Melanie Aubert 040 762 2802 (Åbo Akademi)

ylipalomies Matti Salmi 040 746 5430 (Lapin pelastuslaitos)

palomies Veli-Matti Karjalainen 040 777 7344 (Keski-Suomen pelastuslaitos)

palomies Aki Rautava 050 330 1497 (Lapin pelastuslaitos)

pääsihteeri Johanna Herrala 0295 488 460 (Palosuojelurahasto)