Innovaatiopalkintoraati

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2016 – 30.4.2019 on seuraava:

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala.

  • Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto
  • Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu
  • Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino; SPEK ry
  • Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry (Sijaisena vuonna 2016 koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa)
  • SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry
  • Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry
  • Pelastuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja.
  • Varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen, Suomen Palomiesliitto SPAL

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiainministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia.

Raati tekee esityksen palkinnon saajaksi Palosuojelurahaston hallitukselle, joka tekee päätöksen palkinnon saajasta elokuun loppuun mennessä. Palkinto voidaan antaa myös muulle kuin raadin esittämälle saajalle, jos hallitus niin päättää. Hallitus voi jättää palkinnon jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.