Innovaatiopalkintoraati

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 15.5.2019−30.4.2022 on seuraava:

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jaakko Pukkinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala.

  • Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto
  • Yliopettaja Ismo Huttu, Pelastusopisto
  • Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  • Suunnittelija Outi Salo, Suomen Palopäällystöliitto ry
  • SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
  • Päätoimittaja Esa Aalto, Palo- ja pelastustieto ry
  • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäministeriön pelastusosastoa, Pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Palo- ja Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia.

Raati tekee esityksen palkinnon saajasta Palosuojelurahaston hallitukselle, joka tekee päätöksen palkinnon saajasta kesäkuun loppuun mennessä. Palkinto voidaan antaa myös muulle kuin raadin esittämälle saajalle, jos hallitus niin päättää. Hallitus voi jättää palkinnon jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.