- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Innovaatiopalkintoraati

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2016 – 30.4.2019 on seuraava:

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiainministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia.

Raati tekee esityksen palkinnon saajaksi Palosuojelurahaston hallitukselle, joka tekee päätöksen palkinnon saajasta elokuun loppuun mennessä. Palkinto voidaan antaa myös muulle kuin raadin esittämälle saajalle, jos hallitus niin päättää. Hallitus voi jättää palkinnon jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.