- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Ajankohtaista

Innovaatiopalkintohaku 2020 on päättynyt. Innovaatiopalkinnon 2020 voittaja julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2020.

Innovaatiopalkinnon tarkoitus

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto annetaan mahdollisuuksien mukaan joka toinen vuosi pelastustoimintaa edistävälle ja joka toinen vuosi onnettomuuksien ehkäisyä edistävälle innovaatiolle.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007 [1]).

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen. Ehdotuksen tekijän tulee perustella innovaation merkitys pelastustoiminnan tai onnettomuuksien ehkäisyn edistämisessä; lisäksi mukaan tulee liittää esityksen tekijän yhteystiedot.

Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 15.5.2019–30.4.2022 [2]

Innovaatiopalkinnon prosessikaavio [3]

Palkintoehdotuksen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.

Hakumahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä toimijatahoja, ilmoitus julkaistaan Palokuntalainen ja Pelastustieto -lehdissä sekä muissa mahdollisissa lehdissä.

Vuoden 2019 Innovaatiopalkinto

Vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon jaetun ensimmäisen palkinnon saivat erikoistutkija Marko Hassinen sammutustähystimen kehittämisestä sekä palomies Kalle Kuparinen sammutus- ja raivaustyöskentelyyn käytettävästä seinätuesta. Sammutustähystin mahdollistaa sammutustyön rakennuksen ulkopuolelta ja vähentää palomiesten altistumista. Seinätuki parantaa pelastushenkilöstön työturvallisuutta ja tekee tikaskaluston käytöstä monipuolisempaa.

Innovaatiopalkinnon suuruus on yhteensä 20 000 euroa, josta molemmille voittajille myönnettiin 10 000 euroa.

Lue lisää vuoden 2019 Innovaatiopalkinnosta [4] sisäministeriön verkkosivuilta.

Aiemmat Innovaatiopalkinnot