- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Ajankohtaista

Innovaatiopalkintohaku 2021 on päättynyt. Voittaja julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2021.

Innovaatiopalkinnon tarkoitus

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.

Innovaatio voi olla

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 30 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007 [1]).

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen. Ehdotuksen tekijän tulee perustella innovaation merkitys pelastustoiminnan tai onnettomuuksien ehkäisyn edistämisessä; lisäksi mukaan tulee liittää esityksen tekijän yhteystiedot.

Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 15.5.2019–30.4.2022 [2]

Innovaatiopalkinnon prosessikaavio [3]

Palkintoehdotuksen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.

Hakumahdollisuudesta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä toimijatahoja, ilmoitus julkaistaan Palokuntalainen ja Pelastustieto -lehdissä sekä muissa mahdollisissa lehdissä.

Vuoden 2020 Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan sai asemamestari Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämisestä. Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa.

Toisen palkinnon sekä 8 000 euron palkintorahan saivat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä. Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan sekä 1 000 euron palkintorahan saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolaitteen kehittämisestä sekä toimittaja ja Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen ehdotuksella Miniroskis.

Lue lisää vuoden 2020 Innovaatiopalkinnosta [4] sisäministeriön verkkosivuilta.

Aiemmat Innovaatiopalkinnot