Innovationspris

Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till räddningsverket.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för Innovationspris för år 2024 på sitt möte den 3.11.2023. Förslagen till pristagare ska lämnas till Brandskyddsfonden senast den 31 mars 2024.

Brandskyddsfondens innovationspris 2024 utlysning

Innovationspris 2022 pristagaren offentliggörs hösten 2022 vid Räddningsväsendets aktualitetsseminarium.

Blankett för ansökan om innovationspriset 2024 (kommer snart)

Läs om innovationspriset | Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden belönade Pisla Brandskydd med första priset

Brandskyddsfondens innovationspris 2023 och prissumman på 25 000 euro beviljades för en innovation som utvecklats av äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab.

Video om innovationspriset | Youtube (ni kan välja språket finska/svenska text)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för Innovationspris för år 2023 på sitt möte den 11.11.2022. Förslagen till pristagare ska lämnas till Brandskyddsfonden senast den 31 mars 2022.

 

Brandskyddsfondens innovationspris 2024 utlysning

Innovationspris 2022 pristagaren offentliggörs hösten 2022 vid Räddningsväsendets aktualitetsseminarium.

Blankett för ansökan om innovationspriset 2024

Syftet med priset är

  • sporra anställda inom räddningsbranschen samt andra som är intresserade av branschen att utveckla nya effektivare och säkrare apparater, tillvägagångssätt och arbetsmetoder, samt
  • att förbättra räddningsbranschens synlighet och status i samhället

Priset kan beviljas en eller flera personer, en arbetsgrupp, ett företag eller en samfällighet som utarbetat en innovation som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Priset är emellertid inte ett arbetslivspris.

En innovation kan vara

  • en apparat
  • en arbetsmetod
  • ett tillvägagångssätt
  • en annan motsvarande ny uppfinning

som främjar eller effektiviserar räddningsverkets eller brandkårens verksamhet eller arbete som hänför sig till att förebygga olyckor. Priset ges inte för sjuktransporter, verksamhet med första respons och inte heller för en innovation som hänför sig till oljebekämpning.

Priset består av ett penningpris och ett diplom. Penningsprisets storlek är sammanlagt högst 30 000 euro. Priset är för mottagaren skattefri inkomst (skattestyrelsens utlåtande 254/31/2007).