- Brandskyddsfonden - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Innovationspris

Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut som ett erkännande för en förtjänstfull innovation som hänför sig till räddningsverket.

Aktuellt

Styrelsen beslöt att öppna ansökan för Innovationspris för år 2021 på sitt möte den 28.10.2020. Förslagen till pristagare ska lämnas till Brandskyddsfonden senast den 31 mars 2021.

Innovationspris 2021 ansökningsmeddelande [1]

Syftet med priset är

Priset kan beviljas en eller flera personer, en arbetsgrupp, ett företag eller en samfällighet som utarbetat en innovation som avsevärt har främjat ovan nämnda mål. Priset är emellertid inte ett arbetslivspris.

En innovation kan vara

som främjar eller effektiviserar räddningsverkets eller brandkårens verksamhet eller arbete som hänför sig till att förebygga olyckor. Priset ges inte för sjuktransporter, verksamhet med första respons och inte heller för en innovation som hänför sig till oljebekämpning.

Priset består av ett penningpris och ett diplom. Penningsprisets storlek är sammanlagt högst 30 000 euro. Priset är för mottagaren skattefri inkomst (skattestyrelsens utlåtande 254/31/2007).