Julkaisu vuosien 2010-2017 tutkimus- ja kehittämishankkeista vihdoin julki

Palosuojelurahaston odotettu julkaisu vuosina 2010-2017 valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista on nyt vihdoin julkaistu. Palosuojelurahasto on avustanut viimeisen kahdeksan vuoden aikana yhteensä 283 tutkimus- ja kehittämishanketta, jotka on koottu julkaisuun tiivistelmä- tai otsikkomuodossa. Julkaisun lopusta löytyy linkit hankkeiden loppuraportteihin niiltä osin, kuin sellainen löytyy.

Julkaisu (pdf)

Pinja Hentunen