Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tällä sivulla esitellään käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet kahdella tavalla, alkuun aiheittain ja tämän jälkeen hakijatahoittain. Ensimmäisessä listauksessa hankkeen otsikosta painamalla saa näkyviin lyhyen kuvauksen kustakin hankkeesta. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeajat sekä yhteyshenkilöiden tiedot saa tarvittaessa rahaston sihteeristöltä. Listauksessa voi olla puutteita muun muassa hankkeiden valmistumisen osalta, sillä sivua päivitetään ajoittain. Mahdollisista puutteista voi lähettää tiedon rahastoon.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet aihealueittainVN/29597/2023; Aalto-yliopisto; Palokatkopolymeerien ominaisuudet, mallinnus ja vanheneminen

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Aalto-yliopistolle yhteensä enintään 291 421 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.3.2028.

Category:

TK-hankkeet

VN/29745/2023; Helsingin Pelastusliitto ry; VARA-mobiili-palvelu

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 45 000 euron (90 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.5.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29703/2023; Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue; Riskianalyysin kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 181 926 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.3.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/29737/2023; KK-Palokonsultti Oy; Paloteknisen suunnitelman laatimisopas (PALOSULA)

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 52 000 euron (72 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−30.6.2025.

 

Category:

TK-hankkeet

VN/29633/2023; Pelastusopisto; Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät 2024

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 32 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.8.2024.

 

Category:

TK-hankkeet

VN/29604/2023; Pelastusopisto; PTJ 2.0 ja OKA analyysi

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 232 452 euron (99 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2024−31.5.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/29710/2023; RIL ry; RIL 221-2025 Paloturvallisuussuunnittelu. Oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu ja ratkaisuesimerkit

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa RIL ry:lle yhteensä enintään 55 000 euron (58 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 01.11.2023−30.9.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29798/2023; Sisäministeriö; Omatoiminen varautuminen poikkeusoloissa, ohjehanke

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 256 000 euron (80 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29747/2023; Suomen Lentopelastusseura ry; Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittäminen

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 281 456 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2024−28.2.2026.

Category:

TK-hankkeet

VN/29425/2023; Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry; Rivitalojen yläpohjien palo-osastoinnin toimivuuden selvityshanke

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Palopäällystöliitto − Finlands Brandbefälsförbund ry:lle yhteensä enintään 130 578 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.6.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Category:

TK-hankkeet

VN/29691/2023; Suomen Palopäällystöliitto ry ─ Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastustoiminnan valmiuden turvaaminen hybridiuhissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 238 794 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29874/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Päivä Paloasemalla -kevätpilotti 2024.

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 40 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Category:

TK-hankkeet

VN/29450/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Paloturvallisuusjärjestelmän laadunhallinta ja oleellisten teknisten vaatimusten tarvekartoitus rakennushankkeissa

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 89 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29700/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Pelastustehtävissä edellytettävän henkilökohtaisen osaamispäiväkirjan integroiminen HAKAan (HAKA 3.0)

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 184 593 (99,2 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2024.

Category:

TK-hankkeet

VN/29445/2023; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Poistumisturvallisuuskohteiden valtakunnallisen tilannekuvan päivitys

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 150 000 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−30.6.2025.

Category:

TK-hankkeet

VN/29707/2023; Työterveyslaitos; Valmiuden edistäminen vakavien kemikaaliuhkien varalta ja pelastajien suojautuminen pohjoisessa toimintaympäristössä

Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa yhteensä enintään 143 632 euron (75 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2024−31.12.2025.

Category:

TK-hankkeet

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet hakijatahoittain

Aalto-yliopisto – Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi

Aalto-yliopisto – Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Aalto-yliopisto – Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa

Aleksi Rinta-Paavola – Puun pyrolyysimallinnus toiminnallisessa palosuunnittelussa

Hämeen ammattikorkeakoulu – Risk-Informed Fire Safety of sustainable sprinklered buildings using computational modeling (RIFS)

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy – European Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP)

Ilmatieteen laitos – Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa todettuja tarpeita vastaavaksi

llmatieteen laitos – Käyttäjän palontorjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten huomioiminen Prometheus-mallin simulaatioissa

Jokilaaksojen pelastuslaitos – Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi

Kari Telaranta – Kyvykkyysolettamat asumisen turvallisuudessa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos – Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy – Asumisturvallisuuden koulutus verkossa

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy – Palokaveri-hanke

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – HIKLU-JOKE projekti

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos – Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 2021/2022 (Jehumalja)

Mikko Puolitaival – Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?

Pelastusopisto – Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta

Pelastusopisto – NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus

Pelastusopisto – Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa

Pelastusopisto – Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja (PTJ)

Pelastusopisto – Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa

Pelastusopisto – PRONTOn uuden palontutkintaselosteen toteuttaminen

Pelastusopisto – Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa

Pelastusopisto – SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Pelastusopisto – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen

Pelastusopisto – Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke)

Pelastusopisto – Pelastustoimen tutkimuspäivät 2022

Pelastusopisto – Stipendit Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille

Pelastusopisto – Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen

Pelastusopisto – Miehittämätön ilmailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS)

Pellekaija Pum Oy – Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille

Sami Kerman – Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa

Samuli Taira – Aseman arjen johtamiskulttuuri Suomen pelastuslaitoksilla

Suomen Kylät ry – Kyläturvalllisuus 2025

Suomen Palopäällystöliitto ry – FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020

Suomen Palopäällystöliitto ry – MentalFireFit – Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään

Suomen Palopäällystöliitto ry – Muutosjohtamisen tukeminen

Suomen Palopäällystöliitto ry – Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen kansallinen komitea – CTIF Suomen kansallinen komitea 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – NouHätä! 2022

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – Rakennuspalojen ennakointi muuttuvassa Suomessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointi ja kehittäminen HAKAn avulla (HAKA 2.0)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry – Paloturvallisuusviikko 2022

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

Turun ammattikorkeakoulu Oy – Virpa 3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö – Jatkokehittäminen, levittäminen ja tiedottaminen

Turun yliopisto – Kidisafe – Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuus

Työterveyslaitos – FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022