Kemin paloasemalle hankittiin monipuolinen ja tarpeellinen sammutusauto PSR:n avustamana

Kemin paloasemalle hankittiin monipuolinen ja tarpeellinen sammutusauto PSR:n avustamana

Palosuojelurahasto myönsi toukokuussa 2018 avustusta Lapin pelastuslaitoksen Kemin toimipaikan kalustohankkeeseen.

Lapin pelastuslaitos haki 25.1.2018 päivätyllä hakemuksella avustusta sammutusauton hankintaan Kemin paloasemalle vakinaisen henkilöstön käyttöön. Sammutusauto on 1+4 -paikkainen ja sisäministeriön ohjeiden mukaisesti varusteltu. Ajoneuvon vaikutusalue on Meri-Lapin alue, tarvittaessa myös kauempana.

Ajoneuvo korvasi Kemin vm. 2014 sammutusauton, joka taas korvasi Pelkosenniemen paloaseman vm. 1989 sammutusauton. Vuoden 1989 ajoneuvo siirtyi sopimuspalokunnan käyttöön.

Sammutusauton arvioidut kokonaiskustannukset olivat 360 000 euroa mutta vuonna 2018 Palosuojelurahaston hyväksymät kustannukset sammutusautosta olivat enintään 160 000 euroa. Ajoneuvo luovutettiin Sauruksen koritehtaalta Lapin pelastuslaitokselle 10.9.2019.

Rahaston päätös

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 18.5.2018 pitämässään kokouksessa avustusta 64 000 euroa (40 %) Lapin pelastuslaitoksen hankkeeseen. Sammutusautohanke oli Lapin aluehallintoviraston sijalla yksi kuudesta kalustohankkeesta kyseisellä hakukierroksella.

Lopulta sammutusauton kustannuksiksi tuli noin 368 000 euroa. Syyskuussa 2019 pelastuslaitos haki tilitystä ja joulukuussa Palosuojelurahasto maksoi Lapin pelastuslaitokselle 64 000 euron avustuksen.

Uusi sammutusauto Kemin paloasemalla.
Uusi sammutusauto Kemin paloasemalla.

Kokemukset avustusprosessista

Palosuojelurahaston avustuksen merkitys Lapin pelastuslaitoksen raskaan kaluston hankintamahdollisuuksille on ratkaiseva. Nykyisellä rahoituskehyksellä raskaan kaluston uusiminen on jatkuva haaste. Vuosien saatossa PSR:n avustusprosessi on kehittynyt jouhevaksi sekä ammattitaidolla hoidetuksi ja Lapin pelastuslaitoksella on pelkästään myönteisiä kokemuksia avustusprosessista.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta PSR:n hakuprosessi myös pakottaa kohdentamaan avustushakemuksia siihen kalustoon, jolla on suurin käyttöarvo ja hankintatarve alueella. Hakemusten perusteleminen vaatii suurta huolellisuutta ja hankinnan vaikuttavuus on perusteluissa keskiössä. Vaativa prosessi ja arviointi parantavat hankintojen laatua olennaisesti.

Kemin paloasema.
Kemin paloasema.

Ajoneuvon käyttökokemukset sekä tarpeellisuus pelastuslaitokselle

Käyttökokemukset uudesta sammutusautosta ovat olleet hyviä. Ajoneuvon kalustosuunnittelussa onnistuttiin hyvin. Lähtökohtana on ollut, että sammutusauton kalustolla voidaan aloittaa operointi tehtäväluokasta riippumatta. Sammutusauton ja sen kaluston suunnittelussa on otettu huomioon toiminta-alueen monimuotoisuus. Alueella sijaitsee suurteollisuutta kemikaaleineen, vilkkaasti liikennöity valtaväylä, sekä maaseutumiljöötä omine riskeineen. Auto on varustettu esim. kiinteällä vaahdotusjärjestelmällä säiliöineen. Raskaan kaluston onnettomuuksiin on varustauduttu siihen tarkoitetulla tuentakalustolla, sekä vinssillä. Sammutusauton kalustolla voidaan aloittaa kemikaalisukellus mittauskaluston, kaasutiiviiden kemikaalipukujen sekä roiskesuojapukujen kuuluessa auton kalustoon. Tiedusteluun ja tilannekuvan välittämiseen on käytössä RPA-laite.

Auton kalustolla on valmius vesipelastustehtäviin, sekä vesisukellustoiminnan aloittamiseen. Autossa on lisävarusteena vetokoukku veneen vetämistä varten.

Ajoneuvon tarpeellisuus korostuu nykyisellä henkilöstöllä. Uusi auto vähentää tarvetta muulle erityisajoneuvokalustolle, koska nykyaikainen kalusto saadaan sijoitettua entistä pienempään tilaan. Esimerkkinä kevyempi akkukäyttöinen pelastusvälinesarja, joka vapauttaa tilaa muulle kalustolle. Sammutusauton laajan vastealueen myötä erityiskalusto on automaattisesti käytössä maakunnan alueella.

 

Teksti: Markus Aarto, pelastusjohtaja, Lapin pelastuslaitos

Pinja Hentunen