Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kalustohanke vuonna 2021

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kalustohanke vuonna 2021

Palosuojelurahasto myönsi toukokuussa 2021 avustusta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen Lestijärven paloaseman säiliöautohankkeeseen. Hankkeesta kertoo pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos haki 4.2.2021 päivätyllä hakemuksellaan avustusta säiliöauton hankintaan Lestijärven paloasemalle sopimushenkilöstön käyttöön. Säiliöauto palvelee lähimpänä yksikkönä laajaa Lestijärven kunnan aluetta ja on Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lisäksi keskeinen osa Jokilaaksojen ja Keski-Suomen pelastuslaitosten lähimpien asemien vedenkuljetussuorituskykyä. Toiminta-alue on harvaan asuttua, mistä johtuen asemien välimatkat ovat pitkät ja henkilöstöä on niukasti.

Auton ominaisuuksia

Korityö on rakennettu 3-akseliselle telivetoiselle ilmajousitetulle alustalle. Paineilmahengityslaitteet on sijoitettu kahden henkilön ohjaamoon. Vesisäiliön tilavuus on 14 000 litraa ja pumppu on sijoitettu peräosan kalustomoduuliin. Kalustotilaa on lisäksi helmakaapeissa. Ajoneuvo korvasi vuonna 1992 valmistetun säiliöauton, jonka luotettavuus ja ominaisuudet eivät vastanneet tämän päivän vaatimuksia. Korvattava ajoneuvo poistettiin pelastuslaitoksen käytöstä.

Säiliöauton arvioidut kokonaiskustannukset avustushakemuksessa olivat 291 400 euroa (alv 24 %). Vuonna 2021 Palosuojelurahaston hyväksymät kustannukset säiliöautosta olivat enintään 140 000 euroa. Lopulta säiliöauton kustannuksiksi tuli noin 288 000 euroa.

Uusi säiliöauto edestä kuvattuna paloaseman pihalla. Rekisteri YLU-779.
Lestijärven paloasemalle sijoitetun säiliöauton kahden henkilön ohjaamo. Kuva: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Rahaston päätös

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 21.5.2021 pitämässään kokouksessa 56 000 euroa (40 %) avustusta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hankkeeseen. Säiliöautohanke oli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sijalla neljä yhdestätoista kalustohankkeesta kyseisellä hakukierroksella.

Huhtikuussa 2022 pelastuslaitos haki tilitystä ja toukokuussa Palosuojelurahasto maksoi pelastuslaitokselle 56 000 euron avustuksen.

Kokemukset avustusprosessista

Palosuojelurahaston avustuksiin liittyvä ohjeistus ja lomakkeet mahdollistavat sujuvan prosessin haettaessa avustusta hankkeeseen, kuten myös tilitysvaiheessa. Suurin osa avustusprosessiin liittyvää työtä kohdentuu pelastuslaitoksen omiin hallinnollisiin prosesseihin. Lomakkeet ovat olleet pitkään myös hyvin samankaltaisia, joten aikaisempia prosesseja on ollut helppo hyödyntää.

Tilityshakemuksen nopealla käsittelyllä on erityistä merkitystä, koska Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen investointien rahoituksesta vastaa hankekohtaisesti yksittäinen kunta. Säiliöauton hankinta ja siihen saatu avustus on merkittävä alle 1 000 asukkaan kunnalle.

Aikaisempiin avustushankkeisiin liittyen mahdolliset muutostarpeet tilitysaikatauluissa ovat järjestyneet joustavasti.

Pelastuslaitoksen uusi säiliöauto kauempaa kuvattuna, paloaseman pihalla. Taustalla paloasemarakennus.
3-akseliselle alustalle rakennettu säiliöauto mm. 14 000 litran vesisäiliöllä. Kuva: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Ajoneuvon käyttökokemukset sekä tarpeellisuus pelastuslaitokselle

Säiliöauton käyttöönoton jälkeen on maastopalojen ja isompien rakennuspalojen tehtävämäärät olleet tavanomaista vähäisemmät, joten vielä kaikille käyttäjille ei ole syntynyt käyttökokemuksia tehtäviltä kovinkaan paljoa. Myönteisenä on pidetty aseman henkilöstön tarpeiden huomioimista ajoneuvon ominaisuuksien määrittelyssä. Hankkeessa kohtasikin hyvin pelastuslaitoksen rajatkin ylittävä tarve suhteessa yhden paloaseman toimintaan.

Hankkeen toteutuminen on ollut aivan välttämätöntä pelastustoiminnan palvelujen järjestämiseksi myös tulevalla Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Valmistelussa olleet alueuudistukset ovat viime vuosina lähes pysäyttäneet Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen raskaan kaluston investoinnit.

Valmistelussa olevassa investointiesityksessä vuosille 2023 – 2026 on kuusi sammutusautoa ja kolme säiliöautoa. Korvattavien ajoneuvojen käyttöönottovuodet ovat väliltä 1987 – 1995. Nähtäväksi jää uuden rahoitusmallin toimivuus suhteessa tarpeisiin.

Teksti: PSR ja Terho Pylkkänen

Emmi Laiho