Kiteen uusi paloasema toimii Keski-Karjalan alueen keskusasemana

Kiteen uusi paloasema toimii Keski-Karjalan alueen keskusasemana

Kiteen uuden paloaseman suunnittelu alkoi jo 1980-luvulla. Palosuojelurahasto myönsi hankkeelle avustusta keväällä 2017.

Uuden aseman taustalla on usein pitkä prosessi. Ensimmäiset suunnitelmat Kiteen uudesta paloasemasta esitettiin 1980-luvun puolivälissä. 80-luvulta lähtien tilanne on ”elänyt” ja vaiheita on ollut useita. Vanha paloasema oli rakennettu vuonna 1948 ja laajennettu vuonna 2003. Tarve uudelle asemalle konkretisoitui 2000-luvulla, jolloin uusi ajoneuvokalusto ei enää sopinut kalustohalliin. Lisäksi ensihoidon siirtyminen samoihin tiloihin aiheutti tilan puutteen. Paloasemalle olisi ollut tarve tehdä myös laaja peruskorjaus, jolla ei kuitenkaan olisi saatu ratkaistua toiminnallisia ongelmia.

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.3.2016 paloaseman hankesuunnitelman ja tilaohjelman. Hankkeen alustava kustannusarvio oli tällöin 2 500 000 euroa. Rakennuspaikaksi tuli Kehätien ja Puhostien kulmaus. Vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina oli selvitetty Arppentien aluetta terveyskeskuksen läheisyydestä ja entisen nuorisotalon aluetta Kiteentien varressa.

Kaupunginhallituksessa 7.11.2016 käsiteltiin paloaseman luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio, joka oli noussut 3 000 000 euroon. Suurimmat kustannusarviomuutokset kohdistuivat talotekniikkaan ja teknisten tilojen kuten ilmanvaihtokonehuoneen tilamuutoksiin. Paloasemalle suunniteltiin myös väestönsuoja. Väestönsuoja toimii pelastuslaitoksen johtokeskustilana. Tilaa käytetään normaaliaikana koulutustilana ja kuntosalina.

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen eteneminen

Hanke eteni suunnittelussa niin, että rakennus- lvi- ja sähkötöistä saatiin 14.2.2017 yhteensä 20 urakkatarjousta. Saatujen tarjousten perusteella hankinnan kustannusarvio nousisi yli 10 %. Kiteen kaupunki kävi neuvottelua paloasemalle tulevan vuokralaisen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa hankinnan kohonneista kustannuksista. Kiteen kaupunki päätti keskeyttää Kiteen paloaseman hankintamenettelyn hankintaa tekemättä, ja laittoi hankinnan uudelleen suunnitteluun.

Uudessa suunnittelussa karsittiin muun muassa yksi autopaikka, harjoitustorni ja valmiushuoneet. Uusilla suunnitelmilla pyydettiin urakkatarjoukset ja 14.12.2017 Kiteen tekninen lautakunta valitsi rakennusurakoitsijaksi Rakennussuunnittelu Immonen Oy:n, putkiurakoitsijaksi LVI-Bioneerit Oy:n, ilmanvaihtourakoitsijaksi Lämpökarelia Oy:n ja sähköurakoitsijaksi EV-Sähkö Oy:n.

Rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2018, harjannostajaisia vietettiin 28.11.2018 ja hankkeen vastaanottotarkastus pidettiin 4.3.2019.

Uusi paloasema nyt

Pelastuslaitos otti uuden aseman käyttöön vuoden 2019 toukokuussa, kun asemahenkilöstö siirsi ajoneuvot uudelle asemalle kalustomarssina. Uuden, Puhoksentie varrella sijaitsevan aseman pinta-ala on noin tuhat neliötä ja lisäksi tontilla on noin 200 neliömetrin kokoinen öljyntorjuntavarasto. Vireän nuorisotoiminnan lisäksi Kiteen paloasemalla työskentelee 18 vakituista ja 23 sivutoimista henkilöä.

Kiteen uuden paloaseman kalustohalli ja paloauto.
Kalustohalli.

Kiteen paloasema palvelee yhtenä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osana Keski-Karjalan aluetta ja tarvittaessa laajempaakin aluetta. Kiteen paloasema toimii Keski-Karjalan alueen keskusasemana. Kiteen kaupungin alueen rajoittuessa valtakunnan rajaan on huomioitava myös rajan yli tapahtuva yhteistyö.

Vuonna 2018 asemalta lähdettiin pelastustoimen tehtäville 281 kertaa ja ensihoidon tehtäville lähes kolme tuhatta kertaa. Paloasemalla on ympärivuorokautisessa, välittömässä lähtövalmiudessa yksi ensihoitoyksikkö, jossa on kaksi työntekijää. Lisäksi toinen ensihoidon yksikkö on päivävuorossa maanantaista lauantaihin.

Kalustoa uudella asemalla on kahden sammutus- ja pelastusyksikön, säiliöauton, kolmen miehistöauton, moottorikelkan, veneen sekä ilmatyynyaluksen verran.

Kiteen uusi paloasema.
Uuden aseman rakennutti Kiteen kaupunki, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimii tiloissa vuokralaisena.

 

Teksti: Ari Jumppanen, rakennuttajainsinööri, Kiteen kaupunki

Pinja Hentunen