Köyliön VPK ry:n mönkijähankinnat

Köyliön VPK ry:n mönkijähankinnat

Köyliön VPK ry hankki kaksi mönkijää kahdella eri Palosuojelurahaston avustuksella. Palokunnasta sekä hankkeista kertoo päällikkö Kari Simula.

Köyliön VPK ry sijaitsee nykyisessä Säkylän kunnassa Satakunnassa. Säkylä sijaitsee hyvin paloasemarikkaalla alueella. Palokuntien perustamisen juuret juontavat 1920–1930-luvuille. Palokuntia perustettiin tuolloin kylien tarpeisiin, sillä naapurikylään ei päässyt helposti auttamaan ajoneuvojen puutteen sekä puuttuvien yhteyksien johdosta.

Nykypäivänä Köyliön VPK ry on aktiivinen palokunta, joskin kärsimme korkeasta keski-iästä ja sen vuoksi esimerkiksi savusukellus on palokunnalle valtava haaste. Kylämme työpaikkojen määrä on vähäinen, joten arkena päivälähtöihin ei ole paljon lähtijöitä, mutta yrittäjien ja vuorotyöläisten ansiosta on niistäkin selvitty.

Nelipyöräinen mönkijä etualalla ja kuusipyöräinen mönkijä takana.
Nelipyöräinen mönkijä etualalla ja uusi kuusipyöräinen mönkijä takana.

Vanha mönkijä

Vuoden 2007 aikoihin Satakunnan pelastuslaitos toimitti käyttöömme uuden mönkijän, joka oli kuitenkin usein huollossa. Useiden huoltojen jälkeen pelastuslaitoksen korjaamolla todettiin, ettei mönkijää kannata enää korjata. Eräässä tapaamisessa pelastuslaitoksen edustajat ehdottivat, että hankimme itse mönkijän. Aloimme sulatella asiaa hallituksessa ja pienryhmässä, ja asialle alettiin näyttää vihreää valoa. Kävimme uuden palaverin pelastuslaitoksen edustajien kanssa ja teimme tiettyä työnjakoa hankinnan osalta. Sovimme, että voimme tarjota alueella vahvaa palvelua kahdella mönkijällä, joita varustetaan sekä palokunnan että laitoksen tarpeiden mukaan.

Nelipyöräisen mönkijän hankinta 2019 pienavustuksella

Viime vuonna teimme kaupat uudesta nelipyöräisestä mönkijästä, joka on saanut varusteluikseen lisävaloja, teippausta ja kuljetuskärryn. Köyliön VPK ry haki 24.11.2019 päivätyllä hakemuksella Palosuojelurahaston pienavustusta tekemäänsä mönkijähankintaan. Hankinnan kokonaiskustannukset olivat 9 945 euroa ja avustusta hankkeeseen saimme 3 978 euroa (40 %). Avustus myönnettiin rahaston hallituksen kokouksessa 27.2.2020.

Nelipyöräinen mönkijä peräkärryssä palokunnan pihalla.
Vuonna 2019 hankittu nelipyöräinen mönkijä.

Palokunnan toinen mönkijähanke 2020

Vuoden vaihteessa aloitimme toisen mönkijähankkeen valmistelun ja pyysimme tarjouksia kuusipyöräisestä mönkijästä ja maastoperävaunusta. Pelastuslaitos puolsi vahvasti hakemustamme ja tähän mönkijähankintaan Palosuojelurahaston hallitus myönsi kalustoavustusta kokouksessaan 2.6.2020. Avustus mönkijään sekä perävaunupakettiin oli 8 236 euroa eli 40 % hankinnan kokonaiskustannuksista 20 590 eurosta.

Uusi kuusipyöräinen mönkijä ja maastoperävaunu metsässä.
Uusi kuusipyöräinen mönkijä ja maastoperävaunu.

Kalustoa aiotaan käyttää mm. etsintöihin, maastopaloihin, tiedusteluihin ja ensivastetoimintaan. Toiminta-alueena on koko Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta-alue sekä joskus harvoin myös Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa.

Nyt myös uusin mönkijä on jo rivissä ja odottelee metsäpalovaaran päättymistä lähteäkseen varusteltavaksi. Varustelua on syytä päivittää aina tarvittaessa, joten lopullisesta varustelusta ei nyt kuitenkaan ole kyse. Seudullamme ei ole ollut tänä vuonna merkittäviä maastopaloja, joten uudet mönkijät ovat olleet vasta harjoituskäytössä.

 

Uusi mönkijä ja maastoperävaunu mukana VPK:n harjoituksissa maastossa. Kaksi henkilöä kyydissä.
Uusi mönkijä ja maastoperävaunu mukana VPK:n harjoituksissa.

Kokemukset Palosuojelurahaston avustustoiminnasta

Palokuntamme on erikoistumassa maastopalojen sammutukseen. Mönkijöiden hankinnat parantavat oleellisesti valmiuttamme laajojen maastopalojen sammutukseen. Palosuojelurahaston avustusprosessit ovat meidän kokemuksemme mukaan olleet toimivia. Avustukset ovat olleet välttämättömiä hankkeiden toteuttamisessa.

Vuonna 2007, kun Köyliön VPK täytti 80 vuotta, saimme lisäksi avustusta kylmän varaston rakentamiseen lähinnä perävaunukalustolle. Tuohon aikaan alueellamme syttyi vuosittain useita maastopaloja, johon perävaunukalustoa tarvittiin.

Viime vuonna hankittu nelipyöräinen mönkijä varastossa peräkärryssä.
Viime vuonna hankittu mönkijä varastossa.

Yhdistystoimintaan liittyy tällaisissa hankinnoissa monia asioita, joita pitäisi prosessissa ottaa huomioon. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa 60-luvun jälkeen palokunnalle tuli tarve hakea hankintoihinsa pankkilainaa. Hankinnat vaativatkin jäsenistön sitoutumista harrastukseensa.

Tulevaisuus

Viime vuonna neljä henkilöä kävi sammutustyökurssin. Paraikaa on rekrytointi käynnissä ja kesä-heinäkuun vaihteessa saimme kaksi tutustujaa harjoituksiin, viikko siitä toiset kaksi. Tulevaisuus näyttää siis kohtuullisen hyvältä.

VPK:n harjoituksissa. Kaksi mönkijää miehistöineen paloauton edustalla maastossa.
VPK:n harjoituksissa.

Teksti: Kari Simula, VPK:n päällikkö, Köyliön VPK ry. Kuvat: Köyliön VPK ry.

Johanna Herrala